Instytucja: 

NIWISKA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedzi - informacja publiczna przez NIWISKA

  RG.1431.1.2018

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na maila (data wpływu: 30 stycznia 2018 roku) przesyłam
  odpowiedzi do informacji publicznej:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków
  o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust.
  1 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta
  uchwała,


  <http://niwiska.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF56421845752E2Z/U-232-
  17.pdf>
  http://niwiska.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2018_02/BIPF56421845752E2Z/U-232-1
  7.pdf

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - nie, nie utworzono

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - nie, nie powołano

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji
  z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
  to wnosimy
  o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
  uchwała,

  <http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=7080>
  http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=7080

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,

  - 2014 rok - 74 uchwały
  (kadencja 2010-2014 - 52 uchwały + kadencja 2014-2018 - 22 uchwały = łącznie
  74 uchwały)

  - 2015 rok - 74 uchwały

  - 2016 rok - 73 uchwały

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  2014 rok - 1; 2015 - 2; 2016 - 1.

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  - nie, nie utworzono

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  - nie, nie utworzono

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim),
  a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
  dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego; jeśli nie,
  to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego,
  - tak wyodrębniono fundusz sołecki Uchwałą Rady Gminy Niwiska nr
  XLI/294/2014 z dnia
  25 marca 2014 roku (skan uchwały w załączeniu), w poprzednich latach uchwały
  były podejmowane corocznie.

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - nie wydano takich zarządzeń

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - nie, nie funkcjonuje

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny), - nie, nie funkcjonuje

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016. - nie dotyczy

  Z poważaniem

  Małgorzata Zielińska-Micek

  Gmina Niwiska

  17 2279002

  Niwiska, 08.02.2018r.

  Załączniki