'

Instytucja: USTRZYKI DOLNE

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez USTRZYKI DOLNE

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miejski
  w Ustrzykach Dolnych informuje, że:

  - uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej znajduje się pod adresem:

  http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/5146/12868/Uchwala%20XXXV-458-17%20z%20dnia%2013%20lipca%202017%20r.pdf

  - w gminie Ustrzyki Dolne została utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego;

  - w gminie Ustrzyki Dolne nie powołano Rady Oświatowej;

  - uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami znajduje się pod adresem:

  http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/4600/11902/Uchwala%20XXVI-348-16%20z%20dnia%2029%20listopada%202016%20r.pdf

  - Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych w latach 2014 -2016 przyjęła następujące liczby uchwał:

  2014 - 103,

  2015 - 166,

  2016 - 187;

  - liczba konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 - 2016 wynosiła:

  2014 - 0

  2015 - 1

  2016 - 4

  - w gminie Ustrzyki Dolne utworzono Młodzieżową Radę Gminy;

  - w gminie Ustrzyki Dolne nie utworzono Gminnej Rady Seniorów;

  - uchwała dot. funduszu sołeckiego znajduje się pod adresem:

  http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/3031/8598/Uchwala%20XLIII-386-14%20z%20dnia%2026%20marca%202014%20r.pdf

  - informacje dot. realizacji funduszu sołeckiego w gminie Ustrzyki Dolne znajdują się w Zarządzeniach Burmistrza w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Ustrzyki Dolne w danym roku, pod adresem:
  http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/index.php?page=bip.php&under=219&grp=2

  - informacje dot. Budżetu Obywatelskiego w gminie Ustrzyki Dolne znajdują się pod adresami:

  http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/5148/12870/Uchwala%20XXXV-460-17%20z%20dnia%2013%20lipca%202017%20r.pdf

  http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/5150/12872/Uchwala%20XXXV-462-17%20z%20dnia%2013%20lipca%202017%20r.pdf

  - w gminie Ustrzyki Dolne nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję prawną niż konsultacje z mieszkańcami;

  - kwota Budżetu Obywatelskiego w latach 2014 - 2016 wynosiła:

  2014 - 0 zł

  2015 - 0 zł

  2016 - 100 000 zł

  Z poważaniem

  Karol Lenard

  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych