Instytucja: 

WIELKIE OCZY

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELKIE OCZY

  Informacja publiczna

  Urząd Gminy Wielkie Oczy przedkłada odpowiedź na wniesiony wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej:

  ad.1: nie
  ad.2: nie
  ad.3: nie
  ad.4: nie
  ad.5: rok 2014 - 57 uchwał
           rok 2015 - 85 uchwał
           rok 2016 - 70 uchwał
  ad.6: rok 2014 - 6
           rok 2015 - 6
           rok 2016 - 11
  ad.7: nie
  ad.8: nie
  ad.9: tak, link:
  Uchwała Nr XXI/4/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.01.2017 r. w
  sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
  <cid:{{ email }}>
  ad.10: tak, linki:
  Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 02.07.2014 r. w
  sprawie ustanowienia Regulaminu       oraz Zasad wydatkowania Funduszu
  Sołeckiego w Gminie Wielkie Oczy
  <http://bip.wielkieoczy.pl/upload/Zarz%C4%85dzenie.44.2014.2014-07-02.pdf>
  Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy, z dn. 02.07.2014 r. w
  sprawie powołania komisji, do oceny wniosków sołectw Gminy Wielkie Oczy,
  dotyczących przeznaczenia środków funduszu, sołeckiego przypadających
  sołectwom <cid:{{ email }}>
  Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy, z dn. 05.07.2017 r. w
  sprawie powołania komisji przetargowej
  <cid:{{ email }}>
  ad.11: nie
  ad.12: nie dotyczy
  ad.13: nie dotyczy

  Załączniki