'

Instytucja: MILANÓWEK

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MILANÓWEK

  Twoja wiadomość

  Do: Renata Soliwoda
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 30 stycznia 2018 21:52:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana o godzinie 31 stycznia 2018 08:15:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • FW: odpowiedź na informację publiczną przez MILANÓWEK

  Dzień dobry,
  Przesyłam Państwu odpowiedź (w części dotyczącej pracy Referatu Budżetowo-Księgowego) na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
  z poważaniem
  Bożena Sehn
  Skarbnik Miasta Milanówka

  Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
  tel. 22 758 30 61 wew. 288 | fax 22 755 81 20
  skarbnik @milanowek.pl@@http://skarbnik%20@milanowek.pl@@ | www.milanowek.pl

  [Opis: http://milanowek.pl/img/umm_bar_email.jpg]

  [Opis: http://milanowek.pl/img/think2.jpg]

  Pomyśl, zanim wydrukujesz!
  W Milanówku Mieście-ogrodzie przywiązujemy szczególną wagę do spraw związanych z ochroną naszego środowiska.
  Zastanów się, czy koniecznie musisz wydrukować tę wiadomość. Jeśli tak, użyj funkcji druku dwustronnego i oszczędzania tonera.

 • ZKS.1431.1.2018.KS odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MILANÓWEK

  Szanowni Państwo,
  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany do Urzędu Miasta Milanówka drogą elektroniczna w dniu 30 stycznia br. informuję, że w Gminie Milanówek:
  - nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  - nie powołano rady oświatowej,
  - nie podjęto uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, ale planuje podjąć takie działania,
  - w roku 2014 VI kadencja Rady Miasta Milanówka podjęła w sumie 122 uchwały, natomiast VII kadencja Rady Miasta Milanówka podjęła w latach 2014-2016 w sumie 230 uchwał. Wszystkie z podjętych uchwał zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://bip.milanowek.pl/416,310,uchwaly_rady_miasta.
  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami: 2014 - 1; 2015 - 9; 2016 - 14,
  - nie funkcjonuje Młodzieżowa Rada Miasta,
  - utworzono gminna radę seniorów,
  - od 2015 roku funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - linki do dokumentacji: BO2015: http://milanowek.home.pl/1957,534; BO2016: http://milanowek.home.pl/2400,534; BO 2017: http://milanowek.home.pl/2628,534; BO 2018: http://milanowek.home.pl/2905,534,budzet_obywatelski_2018,
  - kwota przeznaczona na budżet obywatelski: 2015 -100 000 zł; 2016 - 300 000 zł.

  Z up. Burmistrza Miasta Milanówka
  Katarzyna Stelmach
  Koordynator Zespołu ds. Komunikacji Społecznej

  Katarzyna Stelmach
  Zespół ds. Komunikacji Społecznej
  Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
  tel. 22 758 30 61 wew. 121 | fax 22 755 81 20
  katarzyna.stelmach@milanowek.pl<mailto:katarzyna.stelmach@milanowek.pl> | www.milanowek.pl

  Pomyśl, zanim wydrukujesz!
  W Milanówku Mieście-ogrodzie przywiązujemy szczególną wagę do spraw związanych z ochroną naszego środowiska.
  Zastanów się, czy koniecznie musisz wydrukować tę wiadomość. Jeśli tak, użyj funkcji druku dwustronnego i oszczędzania tonera.