Instytucja: 

NOWA SUCHA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SUCHA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_9TODtZF.txt
 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SUCHA

  Witam,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Gminy Nowa Sucha informuje:
   1. tak - Uchwała 80/XII/2011 z 28.09.2011,
  http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=151
   2. nie
   3. nie
   4. tak - Uchwała 42/VIII/2011 z 12.05.2011,
  http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=151
   5. 2014 - 134, 2015 - 57, 2016 - 60
   6. nie odbyły się
   7. nie
   8. nie
   9. tak - Uchwała 278/XXXVIII/2014 z 27.03.2014,
  http://bip.nowasucha.pl/upload/uchwala%20278.2014.pdf
  10. Zarządzenie 49/2017 z dn. 03.07.2017,
  http://bip.nowasucha.pl/upload/zarzadzenie%2049.2017.pdf
  11. nie
  12. nie
  13. nie

  Sekretariat
  Urząd Gminy Nowa Sucha

  W dniu 2018-01-30 o 21:52, {{ email }} pisze:

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SUCHA

  Witam,

  w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
  Gminy Nowa Sucha informuje:
   1. tak - Uchwała 80/XII/2011 z 28.09.2011,
  http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=151
   2. nie
   3. nie
   4. tak - Uchwała 42/VIII/2011 z 12.05.2011,
  http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=151
   5. 2014 - 134, 2015 - 57, 2016 - 60
   6. nie odbyły się
   7. nie
   8. nie
   9. tak - Uchwała 278/XXXVIII/2014 z 27.03.2014,
  http://bip.nowasucha.pl/upload/uchwala%20278.2014.pdf
  10. Zarządzenie 49/2017 z dn. 03.07.2017,
  http://bip.nowasucha.pl/upload/zarzadzenie%2049.2017.pdf
  11. nie
  12. nie
  13. nie

  Sekretariat
  Urząd Gminy Nowa Sucha

  W dniu 2018-01-30 o 21:52, {{ email }} pisze: