Instytucja: 

STRZELCE OPOLSKIE

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZELCE OPOLSKIE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 08:03

  odczytano w dniu 09.01.2018 09:10.

 • odpowiedź na wniosek przez STRZELCE OPOLSKIE

  DB.1431.7.2018

  Witam,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 roku, przesyłam
  poniższe informacje uporządkowane wg kolejności z wniosku.

  1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej: TAK http://bip.strzelceopolskie.pl/dokumenty/1605.pdf
  2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego: NIE
  3. Czy powołano w gminie radę oświatową: NIE
  4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami: TAK
  http://bip.strzelceopolskie.pl/dokumenty/konsultacje.pdf
  5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016, całość: 300 uchwał

  * 2014: VI kadencja - 67, VII kadencja - 18;
  * 2015: 122;
  * 2016: 93.

  6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014 - 2016:

  * 2014: 0
  * 2015: 2
  * 2016: 1

  7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy: TAK
  8. Czy utworzono gminną radę seniorów: TAK
  9. Fundusz sołecki - aktualna uchwała:

  http://bip.strzelceopolskie.pl/dokumenty/3424.pdf

  10. Czy w gminie obowiązuje budżet obywatelski? Tak,
  http://www.bip.strzelceopolskie.pl/inne/budzet_2018.html
  11. Strzelecki Budżet Obywatelski jest przeprowadzany w oparciu o
  konsultacje społeczne
  12. Strzelecki Budżet Obywatelski w latach 2014-2016 - w tych latach
  odbyły się dwie edycje (dwa głosowania, realizacja w roku następnym) - za
  każdym razem pula do podziału wynosiła 300 tysięcy zł

  pozdrawiam

  MAŁGORZATA KORNAGA

  Główny specjalista ds. informacji publicznej

  URZĄD MIEJSKI

  Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

  tel. 77 404 93 88

  kom. +48 668 993 707

  Bernadetta Tacica

  Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

  Referat Organizacji

  Pl. Myśliwca 1

  47-100 Strzelce Opolskie

  tel.: (77) 404 93 17

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  skrytka epuap: /UM_Strzelce_Opolskie/skrytka