Instytucja: UJAZD

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UJAZD

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <umig@ujazd.pl> o 2018-01-09 08:03

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:05

 • Odpowiedż na wniosek przez UJAZD

  Ujazd 2018-01-16

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję:

  - W Gminie Ujazd obowiązuje uchwała w sprawie inicjatywy obywatelskiej- bip.ujazd.pl - akty prawne – uchwały Rady Miejskiej- uchwały kadencji 2010-2014- Sesja VIII z 20.06.2011 roku.
  - W gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.
  - Nie powołano rady oświatowej.
  - Jest uchwała w sprawie konsultacji -bip.ujazd.pl - akty prawne-uchwały Rady Miejskiej-uchwały kadencji 2006-2010-sesja z 28.10.2010r.
  - Rada Miejska przyjęła uchwały : 2014 – 101
  2015 – 78
  2016 – 75
  - Konsultacji przeprowadzono: 2014 – 1
  2015 – 1
  2016 – 1
  - Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
  - Nie utworzono gminnej rady seniorów,
  - Wyodrębniono w budżecie na 2018 środki na fundusz sołecki, uchwała nr XXX.182.2017 z dnia 27 marca 2017r., link jak wyżej.
  - link: bip.ujazd.pl-akty prawne-zarządzenia burmistrza-strona 2-Kadencja 2014-2018 – Zarządzenie nr 0050.212.2017 z dnia 08.06.2017r.
  - W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Sekretarz Gminy
  Roman Więcek.