Instytucja: 

Gdynia

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gdynia

  Szanowni Państwo,

  poniżej odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.
  W razie wątpliwości lub dalszych pytań proszę o kontakt.

  Pozdrawiam
  Katarzyna Manikowska
  Biuro Rady Miasta Gdyni

  *- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,*

  Uchwała Rady Miasta w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (URM Nr XXI/408/12 z 27.06.12.; MRMG Nr 111/12; _zmiana:_URM Nr
  XXIII/494/12 z 26.09.12.; MRMG Nr 198/12; URM Nr XXVIII/685/17 z
  01.02.17.; MRMG Nr 7/17)

  link:

  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_07/56087_fileot.pdf

  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_10/58961_fileot.pdf

  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2017_02/116330_fileot.pdf

  * - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), *

  *Radę Pożytku Publicznego powołano *Uchwałą Rady Miasta w sprawie
  uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Gdyni z
  Organizacjami Pozarządowymi na lata 2010-2015 (URM Nr XLIII/961/10 z
  26.05.10.; MRMG Nr 13/10, poz. 120; *_zmiana:_* URM Nr XIV/267/11 z
  23.11.11.; MRMG Nr 28/11, poz. 255; *_zmiana:_* URM Nr XXXII/683/13 z
  26.06.13.; MRMG Nr 130/13)

  *- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*

  Nie, nie powołano.

  **

  * - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016,*

  2014 - 269*uchwał i *5*rezolucji*
  2015 - 303*uchwały i *1*rezolucję*
  2016 - 328*uchwał i 2 rezolucje*

  **

  * - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), *

  Młodzieżową Radę Miasta Gdyni powołano uchwałą Rady Miasta w sprawie
  powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni i nadania jej statutu (URM Nr
  XII/223/11 z 28.09.11.; MRMG Nr 21/11, poz. 206; _zmiana:_ URM Nr
  XIV/273/11 z 23.11.11.; MRMG Nr 28/11, poz. 261; URM Nr XXV/533/12 z
  28.11.12.; MRMG Nr 239/12; _zmiana:_ URM Nr XVI/366/16 z 27.01.16.; MRMG
  Nr 17/16; URM Nr XXII/531/16 z 22.06.16.; MRMG Nr 182/16)

  link:

  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2011_10/48351_fileot.pdf

  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2011_10/48353_fileot.pdf

  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2011_11/49890_fileot.pdf

  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2012_12/61991_fileot.pdf

  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2016_02/104673_fileot.pdf

  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2016_06/109755_fileot.pdf

  **

  *- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), *

  Nie, nie powołano.

  *- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego, *

  W Gdyni nie ma sołectw, nie ma więc również podstaw do wyodrębniania
  funduszu sołeckiego.

  *- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *

  **

  *„czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała”*

  Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miasta Gdynia (prowadzone na podstawie
  art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) przeprowadzane są w oparciu
  o obowiązującą Uchwałę dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami.

  Od lutego 2017 roku podstawę tę stanowi Uchwała nr XXVIII/684/17 Rady
  Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni. Dostęp:

  BIP UM Gdyni:
  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2017_02/116329_fileot.pdf,
  Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego:
  http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2017&book=0&position=533

  Przed 1 lutego 2017 podstawą prawną do prowadzenia konsultacji z
  mieszkańcami stanowiła Uchwała nr XLIV/1075/2006 Rady Miasta Gdyni z 30
  sierpnia 2006 r. w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni. Dostęp w BIP UM Gdyni:
  http://gdynia.pl/g2/2016_10/113076_fileot.doc.

  **

  *„informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016”*

  Jeśli chodzi o konsultacje z mieszkańcami za które odpowiedzialne było
  Laboratorium Innowacji Społecznych lub które dotyczyły tematów, którymi
  zajmuje się nasza jednostka (lub przed jej wydzieleniem - Innowacje
  Społeczne Gdynia w ramach PPNT), to *w latach 2014-2016 miał miejsce 1
  taki proces*: przeprowadzone w roku 2014 konsultacje w sprawie
  przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Uchwały Rady Miasta
  Gdyni w sprawie Budżetu Obywatelskiego”.

  *„czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) –
  rozumiany jako konsultacje społeczne , oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczeni części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).*

  **

  Budżet obywatelski funkcjonuje w Gminie Miasta Gdynia od roku 2014.
  Poniżej podano podstawy prawne kolejnych jego edycji, wraz z odnośnikami
  do stosownych dokumentów.

  BO w roku 2014:

  * Uchwała nr XXXVI/756/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 listopada 2013
  r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu
  Obywatelskiego. Dostęp w BIP UM Gdyni:
  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2013_12/77976_fileot.pdf.
  * Zarządzenie nr 13264/13/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 20
  grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia procedur przeprowadzania i
  wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
  spraw Budżetu Obywatelskiego:
  https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2013-12-20%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%2013264-13-VI-R%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf.

  BO w roku 2015:

  * Uchwała nr VI/65/15 Rady Miasta Gdyni z dn. 25 lutego 2015 r. w
  sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzania Budżetu
  Obywatelskiego oraz ustalenia wysokości środków na jego realizację w
  roku 2015. Dostęp w BIP UM Gdyni:
  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2015_03/94380_fileot.pdf
  * Zarządzenie nr 1725/15/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 22
  kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia procedur przeprowadzania i
  wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
  spraw Budżetu Obywatelskiego. Dostęp:
  https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2015-04-22%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%201725-15-VII-R%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf

  BO w roku 2016:

  * Uchwała nr XVII/428/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 9 marca 2016 r. w
  sprawie wprowadzenia zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu
  Obywatelskiego 2016 oraz ustalenia wysokości środków na jego
  realizację. Dostęp w BIP UM Gdyni:
  http://gdynia.pl/storage/__old/gdynia.pl/g2/2016_03/105904_fileot.pdf
  * Zarządzenie nr 4266/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
  09.03.2016 roku w sprawie przyjęcia procedur przeprowadzania i
  wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
  spraw Budżetu Obywatelskiego i Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
  Dostęp:
  https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2016-03-09%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%204266-16-VII-M.pdf

  * Zarządzenie nr 4740/16/VII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia
  07.06.2016 roku w sprawie zmiany przyjęcia procedur przeprowadzania
  i wdrażania Budżetu Obywatelskiego w Gdyni oraz powołania Komisji do
  spraw Budżetu Obywatelskiego i Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
  Dostęp:
  https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2016-06-07%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%204740-16-VII-M%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf

  * Zarządzenie nr 5056/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6
  września 2016 r. w sprawie ostatecznej listy projektów
  zakwalifikowanych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na
  rok 2016 oraz metody głosowania na projekty w ramach Budżetu
  Obywatelskiego i "Przyjaznej Dzielnicy". Dostęp:
  https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2016-09-06%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%205056-16-VII-R%20Prezydenta%20Miasta%20Gdyni.pdf

  BO w roku 2017

  * Zarządzenie nr 5832/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28
  lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z
  mieszkańcami Gdyni dotyczących Budżetu Obywatelskiego. Dostęp:
  https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/2017-02-28%20Zarz%C4%85dzenie%20nr%205832.pdf.

  **

  4. *„jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016”*

  W kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego w Gdyni przeznaczono na
  niego następujące kwoty:

  - BO w roku 2014: 3 000 000 zł

  - BO w roku 2015: 4 597 797 zł

  - BO w roku 2016: 5 203 543,65 zł

  - BO w roku 2017: 5 310 198 zł

  --- Treść przekazanej wiadomości ---
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:34 -0000
  Nadawca: {{ email }}
  Odpowiedź-Do: {{ email }}
  Adresat: {{ email }}

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na {{ email }}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji z dnia 09.01.2018r. przez Gdynia

  Załączniki

  • stopka_nowa.png
  • odp._INFORMACJA_PUBLICZNA_22.01.18r.-2.doc
  • sprostowanie_WATCHDOG_22.01.18r.-2.doc
  • ejanicka.vcf
 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Gdynia

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_WwrtcDI.txt