'

Instytucja: TROSZYN

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TROSZYN

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
  <gmina@troszyn.pl> o 2018-01-30 21:52

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-31 12:01

 • FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TROSZYN

  Dot. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
  W myśl art. 7 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j.t. ze zm.) w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam wymagane informacje.

  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  > oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  > lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  > wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  > (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
  > - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  > ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE
  > - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), NIE
  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  > konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), TAK
  > a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod
  > którym jest dostępna ta uchwała,
  http://www.bip.troszyn.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=199&pageid=1278&ids=2
  > - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  > latach 2014-2016,
  ROK 2014 - 63 UCHWAŁY
  ROK 2015 - 79 UCHWAŁ
  ROK 2016 - 63 UCHWAŁY
  > - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  > poszczególnych latach 2014-2016,
  ROK 2014 - 0
  ROK 2015 - 0
  ROK 2016 - 1
  > - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  > samorządzie gminnym), NIE
  > - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  > gminnym), NIE
  > - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  > funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  > BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
  > zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; TAK UCHWAŁA NR XXVI/244/14 Z
  http://www.bip.troszyn.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=226&pageid=1313&ids=2
  jeśli nie, to wnosimy o
  > wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
  > obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
  > sołeckiego,
  > - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  > z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  http://www.bip.troszyn.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=226&pageid=1313&ids=2
  > - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  > jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  > przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  > mieszkańców projekty, NIE
  a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
  > (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
  > w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  > - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  > oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  > wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  > (partycypacyjny), NIE
  > - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  > poszczególnych latach 2014-2016. NIE DOTYCZY

  Marzena Jastrzębska
  Urząd Gminy w Troszynie
  Tel. 29 7671053

  -----Original Message-----
  From: Urząd Gminy w Troszynie [mailto:gmina@troszyn.pl]
  Sent: Wednesday, January 31, 2018 12:02 PM
  To: marzena.jastrzebska@troszyn.pl
  Subject: Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  ----- Original Message -----
  From: <sprawa-6912@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
  To: <gmina@troszyn.pl>
  Sent: Tuesday, January 30, 2018 9:52 PM
  Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
  > następujących informacji:
  >
  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  > oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  > lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  > wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  > (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  > - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  > ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  > - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  > konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  > a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod
  > którym jest dostępna ta uchwała,
  > - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  > latach 2014-2016,
  > - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  > poszczególnych latach 2014-2016,
  > - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  > samorządzie gminnym),
  > - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  > gminnym),
  > - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  > funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  > BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
  > zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
  > wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
  > obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
  > sołeckiego,
  > - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  > z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  > - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  > jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  > przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  > mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
  > (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
  > w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  > - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  > oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  > wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  > (partycypacyjny),
  > - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  > poszczególnych latach 2014-2016.
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  > adres sprawa-6912@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  >
  > Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
  > reprezentacji
  >
  > --
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  > www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl
  > www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org
  > NIP 526282872
  > KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
  > Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego