Instytucja: WIĄZOWNA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIĄZOWNA

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@wiazowna.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 30.01.2018 21:52

  odczytano w dniu 31.01.2018 08:06.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIĄZOWNA

  Dzień dobry,

  w załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  Ewa Cieślicka

  Podinspektor
  Wydział Spraw Społecznych
  tel.: +48 22 51 25 833

  kom.: +48 609 402 204

  Urząd Gminy Wiązowna

  ul. Lubelska 59
  05-462 Wiązowna
  Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony:
  <http://tuwiazowna.pl/> www.tuwiazowna.pl
  <https://www.facebook.com/tuWiazowna>
  <https://plus.google.com/105311955421433831560?hl=pl>
  <https://www.youtube.com/channel/UCm86LcQXpgxk9k_PCxbuvaA>

  -----

  Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku!

  Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może
  zawierać informacje prawnie chronione. Zakazane jest rozpowszechnianie i
  przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.Zabronione
  jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały
  przesłane.

  Załączniki