'

Instytucja: GNIEWINO

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEWINO

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na zadane pytania, informuję, że:

  - nie obowiązuje w gminie uchwała dot. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej - trwają prace nad jej przygotowaniem,
  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  - nie powołano w gminie rady oświatowej (istnieje lokalne forum oświatowe),
  - nie obowiązuje w gminie uchwała w sprawie konsultacji z mieszkańcami - trwają prace nad jej przygotowaniem,
  - informacja o liczbie uchwał podjętych przez Radę Gminy Gniewino: 2014-97, 2015-114, 2016-102
  - konsultacje z mieszkańcami prowadzone są w różnych formach na bieżąco, jedną z podstawowych form są zebrania wiejskie odbywające się 12 razy w każdym roku,
  - nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
  - nie utworzono gminnej rady seniorów (gniewińskie koło Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów należy do najliczebniejszych i najaktywniejszych w regionie - 480 osób, kontakty i wsparcie ze strony władz samorządowych są bardzo częste i duże),
  - wyodrębniono fundusz sołecki: http://bip.gniewino.pl/dokumenty/1287
  - w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Z poważaniem,

  Mikołaj Orzeł
  Sekretarz Gminy Gniewino
  Urząd Gminy Gniewino

  tel. +48 58 670 66 20
  kom. +48 784 043 556
  fax. +48 58 676 72 26

  ul. Pomorska 8
  84-250 Gniewino

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEWINO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <gniewino@gniewino.pl> o 2018-01-09 07:56

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2018-01-09 08:02