Instytucja: 

GNIEZNO

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

10

 Liczba spamu: 

1

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • udostępnienie informacji publicznej przez GNIEZNO

  Odpowiadając na pismo z dnia 9 stycznia 2018r.w sprawie udostępnienia
  informacji publicznej uprzejmie informuję:
  - uchwały podjęte przez Radę Gminy Gniezno w 2014r - 19, w 2015r.- 83, w
  2016r. - 105.
  - konsultacje z mieszkańcami uchwała Rady Gminy Nr VIII/50 z
  25.05.2015r.
  - uchwała Rady o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego Nr V/22 z dnia
  26.01.2015r.obowiązująca,
  - zarządzenie wydane w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
  Nr 51/2015 z dnia 21.02.2015r.
  Wszystkie materiały są umieszczone na stronie BIP urzędu gminy Gniezno -
  www.urzadgminy.gniezno.pl

  Pozostałe zapytania nie dotyczą tut.urzędu.
  Pozdrawiam
  Mirosława Szyda
  Biuro Rady Gminy
  tel.61 424-57-59

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GNIEZNO

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 13:02.

 • *** SPAM ***Nedoručitelná: *** SPAM ***Ahoj! przez GNIEZNO

  Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nepodařilo:

  {{ email }}<mailto:{{ email }}>
  Nejde najít zadanou e-mailovou adresu. Zkontrolujte e-mailovou adresu příjemce a pokuste se zprávu odeslat znovu. Pokud problém potrvá, obraťte se na helpdesk.

  Diagnostické informace pro správce:

  Server pro generování: EX2013.oauh.local

  {{ email }}
  Remote Server returned '550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found'

  Původní hlavičky zprávy:

  Received: from EX2013.oauh.local (172.16.1.25) by EX2013.oauh.local
  (172.16.1.25) with Microsoft SMTP Server (TLS) id 15.0.1395.4; Fri, 15 Nov
  2019 16:43:48 +0100
  Received: from bl20-192-17.dsl.telepac.pt (2.81.192.17) by mobility.oauh.cz
  (172.16.1.25) with Microsoft SMTP Server id 15.0.1395.4 via Frontend
  Transport; Fri, 15 Nov 2019 16:43:47 +0100

 • Mail delivery failed: returning message to sender przez GNIEZNO

  This message was created automatically by mail delivery software.

  A message that you sent could not be delivered to one or more of its
  recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed:

  {{ email }}

  ------ This is a copy of the message, including all the headers. ------

  Return-path: <{{ email }}>
  Received: from mail.doganburda.com ([10.130.1.251])
  by mgate15.doganburda.com stage1 with esmtp
  (Exim MailCleaner)
  id 1iViRU-0007R7-RC
  for <{{ email }}>
  from <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:44 +0300
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id D7794824AA9
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
  X-Spam-Flag: NO
  X-Spam-Score: 5.409
  X-Spam-Level: *****
  X-Spam-Status: No, score=5.409 required=6.6 tests=[ALL_TRUSTED=-1,
  BAYES_50=0.8, DOS_OUTLOOK_TO_MX=2.845, HELO_DYNAMIC_IPADDR=1.951,
  RDNS_NONE=0.793, T_PDS_FROM_2_EMAILS=0.01, T_PDS_TO_EQ_FROM_NAME=0.01]
  autolearn=no autolearn_force=no
  Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032)
  with ESMTP id 5DLolkGyjOcG for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 8A4A7824AAA
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail.doganburda.com
  Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
  with ESMTP id nOqmkKIqHWMY for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
  Received: from posta.doganburda.com (posta.doganburda.com [10.130.2.228])
  by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 67B85824AA9
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:40 +0300 (+03)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 6640A16E1346
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
  Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
  with ESMTP id fm6sOGtjyqJh for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 44F8016E134A
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
  Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
  with ESMTP id D8cv2EgyjfCb for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
  Received: from mgate15.doganburda.com (mgate16.doganburda.com [10.130.1.211])
  by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTPS id 2C48F16E122A
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:20 +0300 (EAT)
  Received: from mail.doganburda.com ([10.130.1.251])
  by mgate15.doganburda.com stage1 with esmtp
  (Exim MailCleaner)
  id 1iViRR-0007Qs-1o
  for <{{ email }}>
  from <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:41 +0300
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 13C1C824AA9
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:37 +0300 (+03)
  Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032)
  with ESMTP id KHwjloIkJov2 for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id B44F5824AAA
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail.doganburda.com
  Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
  with ESMTP id au00RFbihHas for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
  Received: from posta.doganburda.com (posta.doganburda.com [10.130.2.228])
  by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 9648C824AA9
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:36 +0300 (+03)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 95CC116E1346
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
  Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
  with ESMTP id XLTto8V5YoUr for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 7587916E134A
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
  Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
  with ESMTP id OF4Wkmqtbe35 for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
  Received: from mgate15.doganburda.com (mgate15.doganburda.com [10.130.1.211])
  by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTPS id 5CEF416E122A
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:16 +0300 (EAT)
  Received: from mail.doganburda.com ([10.130.1.251])
  by mgate15.doganburda.com stage1 with esmtp
  (Exim MailCleaner)
  id 1iViRP-0007QZ-9G
  for <{{ email }}>
  from <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:39 +0300
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id C75AA824AA9
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
  Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10032)
  with ESMTP id kugEM2soKEEt for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 6DCDD824AAA
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at mail.doganburda.com
  Received: from mail.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (mail.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
  with ESMTP id guBk_gx1j4xt for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
  Received: from posta.doganburda.com (posta.doganburda.com [10.130.2.228])
  by mail.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 48662824AA9
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:34 +0300 (+03)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id 1AFD316E1346
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:14 +0300 (EAT)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
  Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
  with ESMTP id gVFJ5HU3ilq6 for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:45:14 +0300 (EAT)
  Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
  by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTP id EE7AB16E134A
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:13 +0300 (EAT)
  X-Virus-Scanned: amavisd-new at posta.doganburda.com
  Received: from posta.doganburda.com ([127.0.0.1])
  by localhost (posta.doganburda.com [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10026)
  with ESMTP id UkhuPSCG-7n1 for <{{ email }}>;
  Fri, 15 Nov 2019 23:45:13 +0300 (EAT)
  Received: from linum.doganburda.com (linum.doganburda.com [10.130.1.213])
  by posta.doganburda.com (Postfix) with ESMTPS id D32FD16E122A
  for <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:45:13 +0300 (EAT)
  Received: from [95.168.122.81] (helo=srv-95-168-122-81.static.a1.hr)
  by linum.doganburda.com stage1 with esmtp
  (Exim MailCleaner)
  id 1iViRS-0008PG-GX
  for <{{ email }}>
  from <{{ email }}>; Fri, 15 Nov 2019 23:43:43 +0300
  X-MailCleaner-SPF: none

 • Delivery Status Notification (Failure) przez GNIEZNO

  The following message to <{{ email }}> was undeliverable.
  The reason for the problem: