'

Instytucja: GIERAŁTOWICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GIERAŁTOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: urzadgminy@gieraltowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-12-02 23:40

  odczytano w dniu 2017-12-04 08:19.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - zwrotne potwierdzenie przez GIERAŁTOWICE

  Witam

  Uprzejmie informuję, iż wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymaliśmy.
  W/w wniosek został przekazany do załatwienia zgodnie z właściwością Ref. Organizacyjnemu i Spraw Obywatelskich
  w Urzędzie Gminy Gierałtowice.
  Tel. 32 30-11-313, 307, 349

  Pozdrawiam
  Grażyna Pękała
  Koordynator poczty w elektronicznym obiegu dokumentów
  Tel. 032 30-11-315
  e-mail: gkolodziej@gieraltowice.pl

  Urząd Gminy Gierałtowice
  Ul. Ks. Roboty 48
  44-186 Gierałtowice
  www.gieraltowice.pl
  Tel. 032 30-11-300, 301
  Tel. Fax. 032 30-11-306

 • wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez GIERAŁTOWICE

  W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  przekazuję następujące informacje:

  - nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

  - nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - nie obowiązuje w gminie jedna, ogólna uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),

  - liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach: 2014 - 85, w
  2015 - 111, w 2016 - 74,

  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 -
  0,

  - nie utworzono młodzieżowej radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  - nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),

  - nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim),

  - nie funkcjonuje w gminie budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty.

  Załączniki