Instytucja: 

GOSTYŃ

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOSTYŃ

  O.1431.018

  Szymon Osowski

  Bartosz Wilk

  Sieć obywatelska

  Watchdog Polska

  Szanowni Państwo,

  poniżej przekazuję odpowiedzi na postawione przez Panów pytania złożone
  w dniu 9 stycznia 2018 r. w trybie udostępnienia informacji publicznej.

  1.Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała?

  /Odpowiedź:/

  /W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej, jednak kryteria oceny są zawarte w Regulaminie prac Komisji
  Konkursowej przyjętego zarządzeniem Burmistrza Gostynia nr 664/2018 z
  dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej
  na 2018 rok oraz regulaminu jej pracy./

  /http://biuletyn.gostyn.pl/ordinances/content/9797 /

  2.Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

  /Odpowiedź:/

  /Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego./

  3.Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?

  /Odpowiedź:/

  /Nie powołano rady oświatowej./

  4.Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała?

  /Odpowiedź:/

  /Tak, http://biuletyn.gostyn.pl/resolutions/content/837/

  5.Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach 2014-2016.

  Odpowiedź:

  /Podjęte uchwały publikowane są na stronie Biuletynu Informacji
  Publicznej http://biuletyn.gostyn.pl/resolutions/86 /

  6.Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  /Odpowiedź:/

  /Rok 2014 – 0/

  /Rok 2015 – 1 raz/

  /Rok 2016 – 1 raz/

  7.Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)?

  /Odpowiedź:/

  /W gminie Gostyń utworzono Młodzieżową Radę Miejską./

  8.Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym)?

  /Odpowiedź:/

  /W gminie Gostyń powołano Gminną Radę Seniorów./

  9.Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego?

  /Odpowiedź:/

  /W gminie Gostyń wyodrębniono fundusz sołecki./

  /http://biuletyn.gostyn.pl/resolutions/content/941 /

  10.Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

  /Odpowiedź:/

  /Fundusz sołecki realizowany jest na podstawie ustawy o samorządzie
  gminnym./

  11.Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)?

  /Odpowiedź:/

  /W gminie od 2018 roku nie funkcjonuje budżet obywatelski./

  12.Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny).

  /Odpowiedź:/

  /Nie funkcjonuje./

  13.Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016.

  /Odpowiedź:/

  /Rok 2014 – 350.000 zł/

  /Rok 2015 – 1.000.000 zł/

  /Rok 2016 – 1.000.000 zł/

  --
  Ewa Dąbrowska-Gulcz
  Wydział Organizacyjny
  Urząd Miejski w Gostyniu
  Rynek 2, 63-800 Gostyń
  tel. 65 5752113; fax 65 5752114
  www.gostyn.pl