Instytucja: GRODZICZNO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez GRODZICZNO

  Cytowanie sprawa-4189@fedrowanie.siecobywatelska.pl:

  Załączniki

 • Częściowa odp. na wniosek przez GRODZICZNO

  GMINA GRODZICZNO
  Grodziczno, 15.01.2018 r.
  GRODZICZNO 17A
  13-324 GRODZICZNO

  RGF.033.1.2018

  Szanowni Państwo

  W nawiązaniu do pisma z dnia 9.01.2017 r. podaje do informacji następujące
  pkt. zgodnie z zakresem własnych obowiązków:

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, a jeśli tak to wnosimy o
  wskazanie adresu strony BIP

  Odp. Tak fundusz sołecki jest wyodrębniony Uchwałą Nr XL/257/2017, poniżej
  link do strony:

  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/
  <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&strona=13&typ=
  menu&menu=196&id=2918&str=1> &strona=13&typ=menu&menu=196&id=2918&str=1

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych z związku z
  realizacją funduszu sołeckiego

  Odp. Obowiązująca uchwała w spr. uchwalenia budżetu na rok 2018 załącznik nr
  8 znajduje się pod linkiem:

  http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/
  <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&strona=13&typ=
  menu&menu=196&id=4714&str=1> &strona=13&typ=menu&menu=196&id=4714&str=1

  Z poważaniem

  Elżbieta Straszewska

  Podinspektor

  Urząd Gminy w Grodzicznie

  Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

  tel: 56 47 297 18

 • Pismo w spr. udostępnienia informacji przez GRODZICZNO

  <style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
  <p><!--[if gte mso 9]><xml>
  <w:WordDocument>
  <w:View>Normal</w:View>
  <w:Zoom>0</w:Zoom>
  <w:TrackMoves/>
  <w:TrackFormatting/>
  <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
  <w:PunctuationKerning/>
  <w:ValidateAgainstSchemas/>
  <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
  <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
  <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
  <w:DoNotPromoteQF/>
  <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther>
  <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
  <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
  <w:Compatibility>
  <w:BreakWrappedTables/>
  <w:SnapToGridInCell/>
  <w:WrapTextWithPunct/>
  <w:UseAsianBreakRules/>
  <w:DontGrowAutofit/>
  <w:SplitPgBreakAndParaMark/>
  <w:EnableOpenTypeKerning/>
  <w:DontFlipMirrorIndents/>
  <w:OverrideTableStyleHps/>
  </w:Compatibility>
  <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
  <m:mathPr>
  <m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
  <m:brkBin m:val="before"/>
  <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/>
  <m:smallFrac m:val="off"/>
  <m:dispDef/>
  <m:lMargin m:val="0"/>
  <m:rMargin m:val="0"/>
  <m:defJc m:val="centerGroup"/>
  <m:wrapIndent m:val="1440"/>
  <m:intLim m:val="subSup"/>
  <m:naryLim m:val="undOvr"/>
  </m:mathPr></w:WordDocument>
  </xml><![endif]--></p>
  <p><!--[if gte mso 9]><xml>
  <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false"
  DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99"
  LatentStyleCount="371">
  <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Normal Indent"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="footnote text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="annotation text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="header"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="footer"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="index heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="table of figures"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="envelope address"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="envelope return"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="footnote reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="annotation reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="line number"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="page number"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="endnote reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="endnote text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="table of authorities"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="macro"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="toa heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Bullet"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Number"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Bullet 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Bullet 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Bullet 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Bullet 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Number 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Number 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Number 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Number 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Closing"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Signature"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text Indent"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Continue"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Continue 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Continue 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Continue 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="List Continue 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Message Header"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Salutation"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Date"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text First Indent"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text First Indent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Note Heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text Indent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Body Text Indent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Block Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Hyperlink"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="FollowedHyperlink"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Document Map"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Plain Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="E-mail Signature"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Top of Form"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Bottom of Form"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Normal (Web)"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Acronym"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Address"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Cite"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Code"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Definition"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Keyboard"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Preformatted"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Sample"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Typewriter"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="HTML Variable"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Normal Table"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="annotation subject"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="No List"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Outline List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Outline List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Outline List 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Simple 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Simple 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Simple 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Classic 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Classic 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Classic 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Classic 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Colorful 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Colorful 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Colorful 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Columns 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Columns 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Columns 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Columns 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Columns 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Grid 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 7"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table List 8"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table 3D effects 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table 3D effects 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table 3D effects 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Contemporary"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Elegant"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Professional"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Subtle 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Subtle 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Web 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Web 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Web 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Balloon Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true"
  Name="Table Theme"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true"
  Name="List Paragraph"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true"
  Name="Intense Quote"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true"
  Name="Subtle Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true"
  Name="Intense Emphasis"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true"
  Name="Subtle Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true"
  Name="Intense Reference"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true"
  UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="46"
  Name="List Table 1 Light Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="51"
  Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/>
  <w:LsdException Locked="false" Priority="52"
  Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/>
  </w:LatentStyles>
  </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
  <style>
  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:Standardowy;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:10.0pt;
  font-family:"Times New Roman",serif;}
  </style>
  <![endif]--></p>
  <p class="MsoNormal">GMINA
  GRODZICZNO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
  <br /> GRODZICZNO 17A<br /> 13-324 GRODZICZNO</p>
  <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal">RGF.033.1.2018&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; Grodziczno, 15.01.2018 r. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal"><strong>&nbsp;</strong></p>
  <p class="MsoNormal"><strong>Szanowni Państwo</strong></p>
  <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal">W nawiązaniu do pisma z dnia 9.01.2017 r. podaje do informacji następujące pkt. zgodnie z zakresem własnych obowiązk&oacute;w:</p>
  <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal">- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, a jeśli tak to wnosimy o wskazanie adresu strony BIP</p>
  <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal">Odp. Tak fundusz sołecki jest wyodrębniony Uchwałą Nr XL/257/2017, poniżej link do strony:</p>
  <p class="MsoNormal"><a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&amp;strona=13&amp;typ=menu&amp;menu=196&amp;id=2918&amp;str=1">http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&amp;strona=13&amp;typ=menu&amp;menu=196&amp;id=2918&amp;str=1</a></p>
  <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal">- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych z związku z realizacją funduszu sołeckiego</p>
  <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal">Odp. Obowiązująca uchwała w spr. uchwalenia budżetu na rok 2018 załącznik nr 8 znajduje się pod linkiem:</p>
  <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal"><a href="http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&amp;strona=13&amp;typ=menu&amp;menu=196&amp;id=4714&amp;str=1">http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=grodziczno/&amp;strona=13&amp;typ=menu&amp;menu=196&amp;id=4714&amp;str=1</a></p>
  <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal">&nbsp;</p>
  <p class="MsoNormal"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">Z poważaniem</span></p>
  <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">Elżbieta Straszewska</span></em></p>
  <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">Podinspektor</span></em></p>
  <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">Urząd Gminy w Grodzicznie</span></em></p>
  <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno</span></em></p>
  <p class="MsoNormal"><em><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Gabriola; mso-fareast-language: PL;">tel: 56 47&nbsp;297 18</span></em></p><br />

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODZICZNO

  Twoja wiadomość

  Do: ug@grodziczno.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:20.