'

Instytucja: JASIENIEC

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JASIENIEC

  Szanowni Państwo,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  zarejestrowany w dniu 09.01.2018r., znak L.dz. 92.2018, poniżej
  przesyłam odpowiedzi na zadane we wniosku pytania, a mianowicie:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
  lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, *Odp:tak, została uchwalona
  i obowiązuje **-****Uchwała Nr IV.18.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia
  23.04.2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
  link do strony: http://e-bip.pl/Start/75/ActDetails/118226 * - czy
  utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), *Odp:w
  gminie Jasieniec nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,* -
  czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  *Odp:w gminie Jasieniec nie powołano rady oświatowej,* - czy obowiązuje
  w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
  mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
  to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest
  dostępna ta uchwała, *Odp:**tak, została uchwalona i obowiązuje
  -**Uchwała nr V.23.2013 Rady Gminy Jasieniec z dnia 26 czerwca 2013r. w
  sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
  z mieszkańcami gminy Jasieniec, link do strony:
  **http://e-bip.pl/Start/75/ActDetails/124390 *- informacji o liczbie
  przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, *Odp:
  ilość podjętych uchwał w poszczególnych latach:****2014 rok - **70
  uchwał **2015 rok - 71 uchwał****2016 rok - 62 uchwały***** - informacji
  o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
  latach 2014-2016, *Odp: ilość przeprowadzonych konsultacji
  poszczególnych latach:****2014 rok - **0 szt. **2015 rok - **3 szt.
  **2016 rok - 1 szt**. * - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b
  ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), *Odp:w gminie Jasieniec nie
  utworzono młodzieżowej rady gminy,* - czy utworzono gminną radę seniorów
  (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), *Odp:w gminie Jasieniec
  nie utworzono gminnej rady seniorów,* - czy wyodrębniono w gminie
  fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak,
  to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
  sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
  (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie
  wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, *Odp: w budżecie
  gminy Jasieniec ***nie wyodrębniono *funduszu sołeckiego - Uchwała Rady
  Gminy Jasieniec Nr III.16.2017 z dnia 30.03.2017r. **w sprawie nie
  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących
  fundusz sołecki, link do strony:
  http://e-bip.pl/Start/75/ActDetails/135427 *- link do obowiązujących
  zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu
  sołeckiego w gminie, **Odp: nie dotyczy,* ***- czy w gminie funkcjonuje
  budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje
  społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części
  wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli
  tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna
  jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
  obywatelskiego (partycypacyjnego), *Odp:**w **gminie Jasieniec nie
  funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)*, - jeżeli w gminie
  funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną
  konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny), *Odp: nie dotyczy,* - jaka była kwota budżetu
  obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
  *Odp: nie dotyczy,*

  *_Proszę o elektroniczne potwierdzenie otrzymania wiadomości, na adres z
  którego została wysłana, korzystając z opcji odpowiedz.  ,
  _*

  Z poważaniem

  Tomasz Podhorecki
  Sekretarz Gminy
  Urząd Gminy Jasieniec
  ul. Warecka 42
  05-604 Jasieniec
  tel. 48 6613570 wew. 104
  fax. 48 6613581
  mail:sekretarz@jasieniec.pl
  www.jasieniec.pl

  W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-4277@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: