'

Instytucja: KĘPICE

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedż na wniosek z dznia 9.01.2018 przez KĘPICE

  Witam

  Odpowiadając na wniosek z dnia 9.01.2018 uprzejmie informuje:

  Ad 1.-Gmina Kępice posiada uchwały;

  - nr XX/170/2016 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z
  zakresu wspierania rozwoju sportu w Gminie Kępice (BIP Kępice, zakładka
  -uchwały).

  - nr III/12/2010 z dnia 28 grudnia 2010 w sprawie określenia sposobu
  konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
  działalność pożytku publicznego wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (BIP Kępice, zakładka
  -uchwały).

  Ad 2.-jak na razie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.

  Ad 3- nie powołano gminnej rady oświatowej,

  Ad 4.uchwała nr IV/25/2011 z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie określenia
  zasad i trybu przeprowadzani konsultacji społecznych. (BIP Kępice, zakładka
  -uchwały).

  Ad 5.uchwały

  ROK 2014 82+20=102

  ROK 2015- 91

  ROK 2016-85

  Ad 6 .konsultacje

  ROK 2014 -0

  ROK 2015 - 2

  ROK 2016 - 4

  Ad 7.nie ma młodzieżowej rady

  Ad 8.nie ma rady seniorów

  Ad 9. W gminie Kępice w budżecie na rok 2018 wyodrębniono środki na
  poszczególne sołectwa (uchwała nr XXXIII/296/2017 z dnia 21 grudnia 2017).

  Pozdrawiam

  Ewa Derra

  Referat organizacyjny

  Urząd Miejski w Kępicach

  Woj. Pomorskie

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KĘPICE

  Twoja wiadomość

  Do: poczta@kepice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 10:40.