'

Instytucja: LUBOMIERZ

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOMIERZ

  Twoja wiadomość

  Do: ugim@lubomierz.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 07:57

  odczytano w dniu 09.01.2018 09:43.

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus

 • Fwd: odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez LUBOMIERZ

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. o udostępnienie informacji
  publicznej, udzielam odpowiedzi na żądane zapytania:

  - uchwała dot. trybu u szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
  realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej:
  http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1654/wiadomosc/157632/uchwala_nr_xvi10012_rady_miejskiej_gminy_lubomierz_z_dnia_250120

  - W Gminie Lubomierz powstała Rada Pożytku Publicznego,

  - w latach 2014-2016 podjęto 1847 uchwały (42,81,61),

  - Uchwała w spr. wyodrębnienia funduszu sołeckiego:
  http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1654/wiadomosc/227099/uchwala_nr_xliii24314_rady_miejskiej_gminy_lubomierz_w_sprawie_w

  _- link do obowiązujących zarządzeń:_
  http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1651/zarzadzenia
  <http://bip.lubomierz.pl/wiadomosci/1651/zarzadzenia>

  --
  Karolina Bukiejko-Baran
  podinspektor ds. dowodów osobistych,
  ewidencji działalności gospodarczej,
  oświaty i ochrony zdrowia
  tel. 75 78 33 151 wew. 36

  Urząd Gminy i Miasta Lubomierz
  Plac Wolności 1
  59-623 Lubomierz
  tel. 75 78 33 151
  www.lubomierz.pl

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOMIERZ

  Twoja wiadomość

  Do: ugim@lubomierz.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 07:56

  odczytano w dniu 09.01.2018 09:43.

  ---
  Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
  https://www.avast.com/antivirus