'

Instytucja: KŁECKO

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez KŁECKO

  ROGiK 1431/3/18

  Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej przesyłam linki do stron internetowych, gdzie będzie
  możliwość zapoznania się z treścią następujących dokumentów:

  * uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów ocen
  wniosków o realizację zadania publicznego

  http://bip.klecko.pl/zasoby/files/sabin_mucha/iv_sesja_/u_-_45.pdf

  * uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy
  Kłecko na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/document/227021/Uchwa%C5%82a-V_23_15

  * Zarządzenie Burmistrza

  *http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyKlecko/tabBrowser/bags//1822/Zbi%C3%B3r-zarz%C4%85dze%C5%84-Burmistrza-Gminy-K%C5%82ecko*

  * uchwała w sprawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami Gminy KŁECKO

  *http://bip.klecko.pl/zasoby/files/archiwum/biuletyn-informacji-publicznej/organy-wladzy-publicznej/rada-miejska-gminy-klecko/uchwaly-2005/uchwala-xxix20505-z-dnia-5-grudnia-2005r/konsultacje.pdf**
  *
  Ponadto informuję:
  - w gminie Kłecko *_nie utworzono_* - gminnej rady działalności pożytku
  publicznego, rady oświatowej, młodzieżowej rady gminy,gminnej rady seniorów,
  - w latach od stycznia 2014r. do października 2014r. podjęto 54 uchwały
  i od listopada 2014r. do końca 2016r. (obecna kadencja)podjęto 163 uchwały,
  - przeprowadzono 15 konsultacji społecznych,
  - nie wyodrębniono budżetu obywatelskiego.

  -----------------------------------------
  *Z poważaniem*
  Ryszarda Wolny
  Referat społeczno organizacyjny, gospodarki lokalowej i zdrowia
  Obsługa Rady Miejskiej,osiedli i sołectw, oswiata-organizacyjne

  Urząd Miejski Gminy Kłecko
  62-270 Kłecko ul.Dworcowa 14
  tel: +48 61 427 01 25 wew 307
  e-mail: *rada@klecko.pl* <mailto:rada@klecko.pl>
  *www.klecko.pl* <http://www.klecko.pl>

  Jesteśmy do Państwa dyspozycji
  w pn w godzinach 8:00-16:00
  od wt-pt w godzinach 7:00-15:00