Instytucja: 

WARTA BOLESŁAWIECKA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARTA BOLESŁAWIECKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2018-01-09 07:57

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2018-01-09 08:00

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WARTA BOLESŁAWIECKA

  RG.1431.2.2018
  Warta Bolesławiecka, dn. 10.01.2018r.  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska


  {{ email }}

  Dot. Odpowiedzi na pytania zawarte w mailu z dnia 9 stycznia 2018r.

  Niniejszym udzielam odpowiedzi na następujące pytania:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
  wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
  19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
  dostępna ta uchwała,
  odpowiedź: NIE

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
  1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  odpowiedź: NIE

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  odpowiedź: NIE

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała,
  odpowiedź: TAK
  Menu boczne lewe „Konsultacje społeczne” po kliknięciu podkategorii „Tryb i
  zasady przeprowadzania konsultacji” następuje odesłanie na stronę „Baza
  Aktów Własnych” pod adresem
  http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWartaBoleslawiecka/document/890/Uchwa%C5%82a-XXIX_222_12
  lub Menu boczne lewe „Prawo miejscowe” podkategoria „Uchwały Rady” pod
  adresem:
  http://bip.wartaboleslawiecka.pl/uchwala-nr-xxix-222-12-z-dnia-20-grudnia-2012r

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
  2014-2016,
  odpowiedź:
  Rok 2014 – 94 uchwały
  Rok 2015 – 95 uchwał
  Rok 2016 – 60 uchwał

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  poszczególnych latach 2014-2016,
  odpowiedź: 4

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  Odpowiedź: NIE

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym),
  Odpowiedź: NIE

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
  sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
  pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
  wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  Odpowiedź: TAK, uchwała dostępna jest w menu lewym bocznym „Finanse i
  majątek” w podkategorii „Fundusz sołecki” pod adresem:
  http://bip.wartaboleslawiecka.pl/fundusz-solecki-w-roku-2015
  lub Menu boczne lewe „Prawo miejscowe” podkategoria „Uchwały Rady” pod
  adresem:
  http://bip.wartaboleslawiecka.pl/uchwala-nr-xlii-312-14-z-dnia-27-marca-2014r

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  Odpowiedź: Wójt Gminy nie wydawał zarządzeń związanych z realizacją funduszu
  sołeckiego, realizację funduszu sołeckiego zawierają sprawozdania z
  wykonania budżetu gminy za okres półrocza i roczne, dostępne w menu bocznym
  lewym „Finanse i majątek” podkategoria „Sprawozdania z wykonania budżetu”
  np. pod adresem:
  http://bip.wartaboleslawiecka.pl/sprawozdanie-z-wykonania-budzetu-gminy-za-i-polrocze-2017r
  realizacja funduszu pokazywana jest w zakładce „Fundusz sołecki” na
  podstawie uchwał budżetowych i sprawozdań z wykonania budżetu

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  odpowiedź: NIE

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny),
  odpowiedź: nie dotyczy

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
  latach 2014-2016.
  odpowiedź: nie dotyczy  WÓJT Mirosław Haniszewski

  Sprawę prowadzi:
  Lidia Rozdolska
  Insp. Ds. obsługi Rady Gminy i informacji publicznej
  Tel. 75 738 95 38

  -----Oryginalna wiadomość-----