Instytucja: 

ZAWONIA

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWONIA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 09.01.2018 07:57

  odczytano w dniu 09.01.2018 08:23.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAWONIA

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:57

  odczytano w dniu 2018-01-16 15:33.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez ZAWONIA

  Zawonia, dnia 23 stycznia 2018 r.

  ORG.1431.6.2018

  Panowie

  Szymon Osowski i Bartosz Wilk

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 |

  02-605 Warszawa

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09
  stycznia 2018 r. przesłany drogą elektroniczną, poniżej udzielamy odpowiedzi
  na poszczególne pytania:

  - "czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
  oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  (link), pod którym jest dostępna ta uchwała," - nie obowiązuje;

  - "czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - nie
  utworzono;

  -"czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)" -
  nie powołano;

  - "czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
  jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
  jest dostępna ta uchwała" - obowiązuje Uchwała Nr XVI/98/2015 Rady Gminy
  Zawonia z dnia 22 grudnia 2015 r.
  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z
  mieszkańcami Gminy Zawonia, dostępna w BIP pod adresem:
  <https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1294&id=2291>
  https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1294&id=2291 ;

  - liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy Zawonia w poszczególnych latach:

  2014 - 82, 2015 - 83, 2016 - 72 ;

  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
  latach:

  2014 - 1, 2015 - 3, -2016 - 3 ;

  - "czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym)" - nie utworzono;

  - "czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
  gminnym)" - tak utworzono ;

  - "czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
  BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
  na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
  o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego" -

  Uchwała nr XXIII/177/2013 ws. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
  Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, dostępna w BIP pod adresem:
  https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2
  <https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1244&id=1933> &cid=1244&id=1933 ;

  - "link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
  z realizacją funduszu sołeckiego w gminie" -
  <http://zawonia.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2016_03/BIPF52D101B30D12CZ/ZARZAD
  ZENIE__Nr_13_2016_Wojta_Gminy_Zawonia_z_dnia_25_lutego_2016_r._w_sprawie_zas
  ad_i_trybu_wykonania_przez_soltysow_przedsiewziec_wynikajacych_z_ustawy_o_fu
  nduszu_soleckim.pdf> Zarządzenie Nr 13/2016 Wójta Gminy Zawonia z dnia 25
  lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu wykonania przez sołtysów
  przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, dostępne w BIP pod
  adresem: https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2
  <https://zawonia.biuletyn.net/?bip=2&cid=1194&id=2293> &cid=1194&id=2293 ;

  - "czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
  jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
  przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
  projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
  którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
  budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - nie funkcjonuje;

  - "jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
  o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
  wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
  (partycypacyjny)" - nie funkcjonuje.

  Z poważaniem

  Wojciech Hoffman

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Zawonia

  ul. Trzebnicka 11

  55-106 Zawonia

  tel. 71 312 81 82

 • FW: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez ZAWONIA

  Dzień dobry

  w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi (jak poniżej), prostuję pomyłkę
  dotyczącą informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  2016 roku zamiast liczby "3 powinno być liczba "7".

  Z poważaniem

  Wojciech Hoffman

  Sekretarz Gminy

  Urząd Gminy Zawonia

  ul. Trzebnicka 11

  55-106 Zawonia

  tel. 71 312 81 82