Instytucja: ŻÓRAWINA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Żórawina przez ŻÓRAWINA

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska  Watchdog Polska.

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2017r,

  w załączeniu przekazuję następujące informacje:

  1.

  W Gminie Żórawina nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
  publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art 19c ust 1 ustawy o
  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

  2.

  W Gminie Żórawina nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
  publicznego.

  3.

  W gminie nie powołano rady oświatowej.

  4.

  W Gminie Żórawina obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Żórawina - nr
  X/56/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku w sprawie zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Żórawina Dz. Urz.
  Woj. Dolnośląskiego nr 40 poz. 914 z dnia 7.03.2005r.

  https://bip.duw.pl/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/dziennik-urzedowy/rok-2005/1805,Nr-40-Wroclaw-07032005-r.html

  5.

  Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  latach:

  w roku 2014- 79 uchwał

  w roku 2015- 73 uchwały

  w roku 2016- 78 uchwał

  6.

  Informacja o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami-

  w roku 2014- 1, w roku 2015- 3, w roku 2016- 3.

  7.

  Nie została utworzona młodzieżowa rada gminy.

  8.

  Nie została utworzona gminna rada seniorów.

  9.

  W gminie wyodrębniono fundusz sołecki uchwałą nr XXVII/277/14 z dnia
  31.03.2014r w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
  gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

  https://www.bip.zorawina.pl/file4webcm/10803/Pobierz_dokument.pdf

  10.

  Brak linku do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego wydanych
  w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

  11.

  W gminie Żórawina nie funkcjonuje budżet obywatelski.

  Joanna Zwolińska- Noga

  Inspektor ds Biura Rady Gminy Żórawina

   tel. 71-3814163

  kom. 508622164