'

Instytucja: LIW

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Fwd: Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LIW

  Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

  Gmina Liw
  ul. Mickiewicza 2, 07-100 Węgrów
  Tel.: (25) 792-28-21, 792-28-05,
  792-24-77, 792-33-62
  NIP: 8241709709
  REGON: 711582167
  Nr konta: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Węgrowie
  069236000800000606200000

  > Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
  > następujących informacji: - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu
  > i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
  > publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o
  > działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to
  > wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
  > ta uchwała,
  TAK
  Link do uchwały:
  http://bip.liw.pl/obieg_edg.php?ATSESSID=hs205qlv6te2eheji861rkqa27&ATSESSFUN=i1568-5&ATSESSDO=ZAZWRW
  > - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
  > ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  NIE
  > - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  NIE
  > - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
  > konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
  > gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
  > BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  NIE
  > - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
  > latach 2014-2016,
  > - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
  > poszczególnych latach 2014-2016,
  NIE
  > - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  > samorządzie gminnym),
  NIE
  > - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  > samorządzie gminnym),
  NIE
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
  funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego,
  TAK
  Link do uchwały:
  http://bip.liw.pl/obieg_edg.php?ATSESSID=hs205qlv6te2eheji861rkqa27&ATSESSFUN=i457-4&ATSESSDO=GBADAWA

  > - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  > związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  brak zarządzeń
  > - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  > rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  > sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
  > przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
  > strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  > (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  > (partycypacyjnego),
  NIE
  > - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
  > oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
  > wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet
  > obywatelski (partycypacyjny),

  > - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  > poszczególnych latach 2014-2016.

  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres sprawa-4621@fedrowanie.siecobywatelska.pl Szymon Osowski,
  > Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 www.siecobywatelska.pl
  > www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl
  > www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy
  > dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
  > Rejestru Sądowego