Instytucja: BARTNICZKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTNICZKA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@ugbartniczka.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTNICZKA

  W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3691@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  W dniu 2018-01-09 o 14:40 Urząd Gminy Bartniczka pisze:

  Witam:

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2018 roku Urząd Gminy Bartniczka udziela następujących informacji:

  Pyt. 1 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- *odp.-
  niema takiej uchwały.*

  Pyt. 2 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
  (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie),- *odp.- nie utworzono*

  Pyt 3 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),- *odp.- nie powołano.*

  Pyt. 4 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,- *odp. - nie
  obowiązuje.*

  Pyt. 5. - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  *Odp. w 2014 roku przyjęto 66 uchwał, w 2015 roku przyjęto 61 uchwał, w
  2016 roku przyjęto 63 uchwały.*

  Pyt. 6 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
  mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,- *odp. w 2014 roku
  przeprowadzono 1 konsultacje, w 2015 roku przeprowadzono 1 konsultacje,
  w 2016 roku przeprowadzono 1 konsultacje (konsultacje z organizacjami
  przed przyjęciem uchwał w sprawie współpracy z organizacjami
  pozarządowymi).*

  Pyt. 7 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),- *odp.- nie utworzono*

  Pyt. 8- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), - *odp.- nie utworzono*

  Pyt.9 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
  o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego, *- odp.- nie wyodrębniono, link do uchwały:
  http://bip.bartniczka.pl/2749,l1.html . *

  Pyt. 10 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
  w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *- odp. - nie dotyczy.*

  Pyt. 11 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego),- *odp. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski. *

  Pyt. 12. - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
  (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
  konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
  realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),- *odp. - nie dotyczy.*

  Pyt. 13 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016. - *odp. - nie dotyczy.*

  *Pozdrawiam*

  Benedykt Kamiński

  Sekretarz Gminy Bartniczka
  **

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTNICZKA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@ugbartniczka.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BARTNICZKA

  W dniu 2018-01-09 o 07:58, sprawa-4820@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  W dniu 2018-01-09 o 14:45 Urząd Gminy Bartniczka pisze:

  Witam:

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
  stycznia 2018 roku Urząd Gminy Bartniczka udziela następujących informacji:

  Pyt. 1 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
  adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- *odp.-
  niema takiej uchwały.*

  Pyt. 2 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
  (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  wolontariacie),- *odp.- nie utworzono*

  Pyt 3 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
  oświatowego),- *odp.- nie powołano.*

  Pyt. 4 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,- *odp. - nie
  obowiązuje.*

  Pyt. 5. - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
  poszczególnych latach 2014-2016,

  *Odp. w 2014 roku przyjęto 66 uchwał, w 2015 roku przyjęto 61 uchwał, w
  2016 roku przyjęto 63 uchwały.*

  Pyt. 6 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
  mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,- *odp. w 2014 roku
  przeprowadzono 1 konsultacje, w 2015 roku przeprowadzono 1 konsultacje,
  w 2016 roku przeprowadzono 1 konsultacje (konsultacje z organizacjami
  przed przyjęciem uchwał w sprawie współpracy z organizacjami
  pozarządowymi).*

  Pyt. 7 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym),- *odp.- nie utworzono*

  Pyt. 8- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), - *odp.- nie utworzono*

  Pyt.9 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
  o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
  wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
  jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
  funduszu sołeckiego, *- odp.- nie wyodrębniono, link do uchwały:
  http://bip.bartniczka.pl/2749,l1.html . *

  Pyt. 10 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
  w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, *- odp. - nie dotyczy.*

  Pyt. 11 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
  rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
  sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
  mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
  www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
  (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
  (partycypacyjnego),- *odp. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski. *

  Pyt. 12. - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
  (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
  konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
  realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),- *odp. - nie dotyczy.*

  Pyt. 13 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
  poszczególnych latach 2014-2016. - *odp. - nie dotyczy.*

  *Pozdrawiam*

  Benedykt Kamiński

  Sekretarz Gminy Bartniczka