Instytucja: 

Bydgoszcz

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Bydgoszcz

  Twoja wiadomość

  Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 9 stycznia 2018 07:58:53 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 9 stycznia 2018 08:49:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • PD: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Bydgoszcz

  Bydgoszcz, dnia 23 stycznia 2018r.

  BKS.I.1431.15.2018

  Wnioskodawca:

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wystosowany przez Panów wniosek o udostępnienie informacji publicznej w zakresie jn. informuję, iż:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała:

  Tak – link:

  <http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/16185/Uchwa%C5%82a-XXXIII_692_12>http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/16185/Uchwa%C5%82a-XXXIII_692_12

  <http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/16185/Uchwa%C5%82a-XXXIII_692_12>

  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):

  Tak – link:

  ww.bip.um.bydgoszcz.pl/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/Artyku_.aspx#0<http://bip.um.bydgoszcz.pl/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/Artyku_.aspx#0>

  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego):

  Nie

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała:

  Tak – link:

  www.bip.um.bydgoszcz.pl/prezydentmiasta/Konsultacje_spo_eczne/Zasady_i_tryb.aspx#0<http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/prezydentmiasta/Konsultacje_spo_eczne/Zasady_i_tryb.aspx#0>

  www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/26620/Uchwa%C5%82a-XLI_879_17<http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/26620/Uchwa%C5%82a-XLI_879_17>

  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016:

  2014 – 263

  2015 – 391

  2016 – 350

  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016:

  2014 – 1

  2015 – 0

  2016 – 2

  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym):

  Tak – link:

  www.bip.um.bydgoszcz.pl/rada_miasta/mlodziezowa_rada_miasta_bydgoszczy/<http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/rada_miasta/mlodziezowa_rada_miasta_bydgoszczy/>

  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym):

  Tak – link:

  www.bip.um.bydgoszcz.pl/rada_miasta/rada_seniorow_bydgoszczy/<http://www.bip.um.bydgoszcz.pl/rada_miasta/rada_seniorow_bydgoszczy/>

  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego:

  Nie, Miasto Bydgoszcz nie posiada funduszu sołeckiego

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:

  Jw.

  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego):

  Tak – link:

  www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/26860/Zarz%C4%85dzenie-247_2017<http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaBydgoszczy/document/26860/Zarz%C4%85dzenie-247_2017>

  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny):

  Ewaluacja i monitoring zasad Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego odbywa się w oparciu o konsultacje z mieszkańcami.

  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016:

  2014 – 5 mln zł

  2015 – 5 mln zł

  2016 – 5 mln zł

  z poważaniem

  Rafał Rospenda

  Biuro Komunikacji Społecznej

  Urząd Miasta Bydgoszczy

  ________________________________
  Od: {{ email }} <{{ email }}>
  Wysłane: 9 stycznia 2018 07:58
  Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{ email }}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
  www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl>
  www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl>
  www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl>
  www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Bydgoszcz

  Twoja wiadomość

  Do: Urząd Miasta Bydgoszczy
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 9 stycznia 2018 07:56:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 9 stycznia 2018 08:50:16 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.