'

Instytucja: IZBICA KUJAWSKA

Monitoring: Monitoring samorządy

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICA KUJAWSKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugim-izbicakuj@wp.pl z datą Wtorek, 09 stycznia 2018 07:58.

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Wtorek, 09 stycznia 2018 08:33

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICA KUJAWSKA

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

  - w gminie Izbica Kujawska nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o
  wskazanie adresu strony www (link),

  - w gminie Izbica Kujawska nie utworzono gminnej rady działalności
  pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie),

  - w gminie Izbica Kujawska nie powołano w gminnej rady oświatowej (art.
  78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - w gminie Izbica Kujawska obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www (link) BIP, uchwała znajduje się w BIP w Zakładce Uchwały Rady
  (http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=91#91),

  *

  liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

  w roku 2014 – 71, w roku 2015 – 60, w roku 2016 – 92.

  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
  latach 2014-2016, w 2016 roku – 1,

  - w gminie Izbica Kujawska nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art.
  5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - w gminie Izbica Kujawska nie utworzono gminnj rady seniorów (art. 5c
  ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - w gminie Izbica Kujawska wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
  ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - Uchwała Nr
  XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017
  roku w sprawie budżetu na 2018 roku (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.12) –
  załącznik nr 13 znajdujący się w części trzeciej,
  http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=176

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie wydano,

  - w gminie Izbica Kujawska nie funkcjonuje budżet obywatelski
  (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
  uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu
  gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o
  wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
  uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
  obywatelskiego (partycypacyjnego),

  --
  Pozdrawiam

  Agata Szmudzińska
  Kierownik Referatu Organizacyjnego
  Urządu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 • odpowiedz na wniosek przez IZBICA KUJAWSKA

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:

  - w gminie Izbica Kujawska nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
  szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
  w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
  pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o
  wskazanie adresu strony www (link),

  - w gminie Izbica Kujawska nie utworzono gminnej rady działalności
  pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie),

  - w gminie Izbica Kujawska nie powołano w gminnej rady oświatowej (art.
  78 ust. 1 Prawa oświatowego),

  - w gminie Izbica Kujawska obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
  samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
  www (link) BIP, uchwała znajduje się w BIP w Zakładce Uchwały Rady
  (http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=91#91),

  *

  liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

  w roku 2014 – 71, w roku 2015 – 60, w roku 2016 – 92.

  - liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
  latach 2014-2016, w 2016 roku – 1,

  - w gminie Izbica Kujawska nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art.
  5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - w gminie Izbica Kujawska nie utworzono gminnj rady seniorów (art. 5c
  ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

  - w gminie Izbica Kujawska wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
  ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
  strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
  wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - Uchwała Nr
  XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017
  roku w sprawie budżetu na 2018 roku (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.12) –
  załącznik nr 13 znajdujący się w części trzeciej,
  http://www.bip.izbicakuj.pl/index.php?id=176

  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
  związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie – nie wydano,

  - w gminie Izbica Kujawska nie funkcjonuje budżet obywatelski
  (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
  uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu
  gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o
  wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
  uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
  obywatelskiego (partycypacyjnego),

  --
  Pozdrawiam

  Agata Szmudzińska
  Kierownik Referatu Organizacyjnego
  Urządu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IZBICA KUJAWSKA

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugim-izbicakuj@wp.pl z datą Wtorek, 09 stycznia 2018 07:56.

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Wtorek, 09 stycznia 2018 08:32