Instytucja: 

BORZECHÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZECHÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:59

  odczytano w dniu 2018-01-09 09:10.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZECHÓW

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Warszawa

  Znak: ORG.1431.2.2018 Borzechów, dn. 2018.01.11

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. Urząd Gminy w Borzechowie informuje:

  ad. 1 Rada Gminy nie podjęła uchwały dot. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej,
  ad. 2 nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  ad. 3 nie powołano gminnej rady oświatowej,
  ad. 4 uchwała nr IV/25/11 z dn. 26 stycznia 2011 r.,
  borzechow.e-biuletyn.pl/index.php?id=69&rok=2011&miesiac=1&p1=szczegoly&p2=33846
  ad. 5 liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Borzechów:
  2014 - 54
  2015 - 54
  2016 - 40
  ad. 6 liczba konsultacji z mieszkańcami Gminy:
  2014 - 1
  2015 - 1
  2016 - 1
  ad. 7 nie powołano młodzieżowej rady gminy,
  ad. 8 nie powołano gminnej rady seniorów,
  ad. 9 nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
  ad. 10 brak zarządzeń w zakresie funduszu sołeckiego,
  ad. 11 nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  ad. 12, 13 nie dotyczy.

  Odpowiedzi udzieliła: Bożena Bednarz

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZECHÓW

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  Warszawa

  Znak: ORG.1431.2.2018 Borzechów, dn. 2018.01.11

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 9.01.2018 r. Urząd Gminy w Borzechowie informuje:

  ad. 1 Rada Gminy nie podjęła uchwały dot. oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej,
  ad. 2 nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego,
  ad. 3 nie powołano gminnej rady oświatowej,
  ad. 4 uchwała nr IV/25/11 z dn. 26 stycznia 2011 r.,
  borzechow.e-biuletyn.pl/index.php?id=69&rok=2011&miesiac=1&p1=szczegoly&p2=33846
  ad. 5 liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Borzechów:
  2014 - 54
  2015 - 54
  2016 - 40
  ad. 6 liczba konsultacji z mieszkańcami Gminy:
  2014 - 1
  2015 - 1
  2016 - 1
  ad. 7 nie powołano młodzieżowej rady gminy,
  ad. 8 nie powołano gminnej rady seniorów,
  ad. 9 nie wyodrębniono funduszu sołeckiego,
  ad. 10 brak zarządzeń w zakresie funduszu sołeckiego,
  ad. 11 nie funkcjonuje budżet obywatelski.
  ad. 12, 13 nie dotyczy.

  Odpowiedzi udzieliła: Bożena Bednarz

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORZECHÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 09:10.