Instytucja: 

DOŁHOBYCZÓW

 Monitoring: 

Monitoring samorządy

 Liczba listów: 

5

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez kamil.bregula

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
  - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
  - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
  - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
  - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
  - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
  - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
  - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
  - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
  - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOŁHOBYCZÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:59

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:35.

 • Udostepnienie informacji publicznej przez DOŁHOBYCZÓW

  Urząd Gminy Dołhobyczów

  ul. Spółdzielcza 2a

  22-540 Dołhobyczów

  W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o
  udostepnienie następujący informacji:

  1. W gminie Dołhobyczów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
  kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie.

  2. W gminie Dołhobyczów nie utworzono gminnej rady działalności
  pożytku publicznego (art. 41e ust.1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie).

  3. W gminie Dołhobyczów nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1
  Prawa oświatowego).

  4. W gminie Dołhobyczów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust.2 ustawy o
  samorządzie gminnym
  https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164
  <https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164&p1=szczegoly&p2=119
  0493> &p1=szczegoly&p2=1190493

  5. Podjęte uchwały przez radę gminy Dołhobyczów:

  2014 - 65

  2015 - 74

  2016 - 63

  6. Liczba przeprowadzony konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
  latach:

  2014 - 0

  2015 - 3

  2016 - 4

  7. W gminie Dołhobyczów nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b
  ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).

  8. W gminie Dołhobyczów nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c
  ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).

  9. W gminie Dołhobyczów wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
  ustawy o funduszu sołeckim)
  https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164
  <https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164&p1=szczegoly&p2=105
  9526> &p1=szczegoly&p2=1059526

  10. W gminie Dołhobyczów nie obowiązują zarządzenia wydane w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego.

  11. W gminie Dołhobyczów nie funkcjonuje budżet obywatelski
  (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
  uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczeni części wydatków z budżetu gminy
  na wskazane przez mieszkańców projekty.

  12. W gminie Dołhobyczów nie funkcjonuje budżet obywatelski
  (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcje prawną niż formę konsultacji z
  mieszkańcami.

  13. W latach 2014-2016 nie funkcjonował budżet obywatelski
  (partycypacyjny) i nie były przeznaczone środki na realizację zadań w ramach
  budżetu obywatelskiego.

  Z poważaniem

  Kamila Lizak

 • Udostepnienie informacji publicznej przez DOŁHOBYCZÓW

  Urząd Gminy Dołhobyczów

  ul. Spółdzielcza 2a

  22-540 Dołhobyczów

  W odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o
  udostepnienie następujący informacji:

  1. W gminie Dołhobyczów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
  kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach
  inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie.

  2. W gminie Dołhobyczów nie utworzono gminnej rady działalności
  pożytku publicznego (art. 41e ust.1 ustawy o działalności pożytku
  publicznego i o wolontariacie).

  3. W gminie Dołhobyczów nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1
  Prawa oświatowego).

  4. W gminie Dołhobyczów obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
  przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust.2 ustawy o
  samorządzie gminnym
  https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164
  <https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164&p1=szczegoly&p2=119
  0493> &p1=szczegoly&p2=1190493

  5. Podjęte uchwały przez radę gminy Dołhobyczów:

  2014 - 65

  2015 - 74

  2016 - 63

  6. Liczba przeprowadzony konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
  latach:

  2014 - 0

  2015 - 3

  2016 - 4

  7. W gminie Dołhobyczów nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b
  ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).

  8. W gminie Dołhobyczów nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c
  ust.2 ustawy o samorządzie gminnym).

  9. W gminie Dołhobyczów wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1
  ustawy o funduszu sołeckim)
  https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164
  <https://ugdolhobyczow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=164&p1=szczegoly&p2=105
  9526> &p1=szczegoly&p2=1059526

  10. W gminie Dołhobyczów nie obowiązują zarządzenia wydane w związku z
  realizacją funduszu sołeckiego.

  11. W gminie Dołhobyczów nie funkcjonuje budżet obywatelski
  (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na
  uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczeni części wydatków z budżetu gminy
  na wskazane przez mieszkańców projekty.

  12. W gminie Dołhobyczów nie funkcjonuje budżet obywatelski
  (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcje prawną niż formę konsultacji z
  mieszkańcami.

  13. W latach 2014-2016 nie funkcjonował budżet obywatelski
  (partycypacyjny) i nie były przeznaczone środki na realizację zadań w ramach
  budżetu obywatelskiego.

  Z poważaniem

  Kamila Lizak

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOŁHOBYCZÓW

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2018-01-09 07:56

  odczytano w dniu 2018-01-09 08:38.