Treść

 • Nagrody w ministerstwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Działając w imieniu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska, na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r., niniejszym wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

  1. łącznej kwoty wypłaconej na nagrody w roku 2020 r.
  2. rozbicia ww. sumy na osoby, którym wypłacono nagrodę, wskazaną z imienia, nazwiska i pełnionej funkcji, wraz z wysokością wypłaconej nagrody, oraz uzasadnieniem dla przyznania nagrody;
  3. Jeśli w roku 2020 r. doszło do zmiany na stanowisku Ministra, to wnosimy także o podanie powyższych informacji w odniesieniu do nagród wypłaconych w tym roku przez poprzednika.

  W przypadku, gdyby Państwa ministerstwo zmieniło nazwę lub zakres działań, wniosek dotyczy ministerstwa,które miało ten sam Regon w 2020 roku, jaki mają Państwo w dniu składania przez nas wniosku.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • ODP: PD: Nagrody w ministerstwach przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2021

  Załączniki

 • ODP: PD: Nagrody w ministerstwach przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2021

  Załączniki

  • BM-III.015.79.2021.przedłużenie_terminu_wniosek_Watchdog_Polska.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • BM-III.015.79.2021.MC2_odp._na_wniosek_udip_do_Watchdog_Polska.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz