'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

  Twoja wiadomo��

  Do: now.bobrz.um@post.pl
  Temat: Wniosek o udost�pnienie informacji publicznej
  Wys�ano: 2017-02-21 20:38

  odczytano w dniu 2017-02-22 07:00.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

  Pozdrawiam

  Wanda Kwas

  Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

  logotypyx3_bialo-czerwony_maly

  _____________________________________

  Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

  ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrz.

  web: nowogrodbobrz.pl

  email: w.kwas@nowogrodbobrz.pl

  tel/fax. +48 068 329 09 62-64

  _____________________________________

  Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są
  przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są państwo
  zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć
  wiadomość ze swojego systemu, a także nie powinni Państwo ujawniać
  otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej
  kopii otrzymanych informacji.

  --
  Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
  This email was scanned by Arcabit Internet Security

  Załączniki