Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek - drobna korekta przez ŚWIDNICA

  Szanowni Państwo

  W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
  wpłynął do tut. Urzędu 22 lutego 2017 r., w załączeniu przekazuję ewidencję
  wniosków i odpowiedzi za rok 2014 i 2015 w formie elektronicznej oraz 2016 w
  formie skanu rejestru prowadzonego ręcznie.

  Równocześnie informuję, że:

  1. w 2014 roku na 30 wniosków, 1 wpłynął poczta oraz 1 faksem, pozostałe
  wpłynęły drogą elektroniczną; 2. w 2015 roku na 30 wniosków, pocztą
  wpłynęły 2, wniesione telefonicznie - 1, a pozostałe wpłynęły drogą
  elektroniczną; 3. w 2016 roku, na 43 wnioski, pocztą wpłynęły 2, za pomocą
  platformy e-Puap - 1, a pozostałe wpłynęły drogą elektroniczną

  Z poważaniem


  Adam Szreder

  Sekretarz Gminy

  _____

  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis:
  Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis:
  http://bip.swidnica.zgora.pl/system/pobierz.php?id=1644

  tel. +48 68 327 31 15 wew. 123
  a.szreder@swidnica.zgora.pl

  Urząd Gminy Świdnica
  ul. Długa 38 66-008 Świdnica

  www.swidnica.zgora.pl

  _____

  P Pomyśl o ŚRODOWISKU zanim wydrukujesz

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek przez ŚWIDNICA

  Szanowni Państwo

  W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu 22 lutego 2017 r., w załączeniu przekazuję ewidencję wniosków i odpowiedzi za rok 2014 i 2015 w formie elektronicznej oraz 2016 w formie skanu rejestru prowadzonego ręcznie.
  Równocześnie informuję, że:
  1. w 2014 roku na 30 wniosków, 1 wpłynął poczta oraz 1 faksem, pozostałe wpłynęły drogą elektroniczną;
  2. w 2015 roku na 30 wniosków, pocztą wpłynęły 2, wniesione telefonicznie - 1, a pozostałe wpłynęły drogą elektroniczną;
  3. w 2016 roku, na 43 wnioski, pocztą wpłynęły 3, za pomocą platformy e-Puap - 1, a pozostałe wpłynęły drogą elektroniczną

  Z poważaniem

  Adam Szreder
  Sekretarz Gminy

  tel. +48 68 327 31 15 wew. 123
  a.szreder@swidnica.zgora.pl

  Urząd Gminy Świdnica
  ul. Długa 38 66-008 Świdnica
  www.swidnica.zgora.pl

   Pomyśl o ŚRODOWISKU zanim wydrukujesz

  Załączniki