'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wrocław

  Return Receipt

  Your Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  document:

  was biana.smolarkiewicz@um.wroc.pl
  received
  by:

  at: 02/22/2017 07:29:35 AM

 • UM Wrocław WOK-IP.1431.34.2.2017 odpowiedź na wniosek przez Wrocław

  Odpowiedź przesłana pocztą przez UM Wrocław do biura SOWP, dostarczona
  8.05.2017 r. - zawartość przesłanej płyty CD można znaleźć tutaj:
  https://www.dyski.siecobywatelska.pl/s/VzrcWYI6adWyXwi
  <https://www.dyski.siecobywatelska.pl/s/VzrcWYI6adWyXwi>

 • PD: Pismo dot. złożonego zapytania przez Wrocław

  Dzień dobry,
  W załączeniu przesyłam pismo dot. złożonego zapytania.
  Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

  Z poważaniem
  Katarzyna Chowner
  Starszy Specjalista
  Zespół ds. Regulacji Prawno-Organizacyjnych
  Wydział Organizacyjny i Kadr
  Urząd Miejski Wrocławia
  tel. 71 777-74-64

  Załączniki

 • Re: UM Wrocław WOK-IP.1431.34.2.2017 odpowiedź na wniosek przez Wrocław

  Pismo przewodnie do odpowiedzi przesłanej pocztą przez UM Wrocław do biura
  SOWP, dostarczonej 8.05.2017 r.

  Agnieszka Zdanowicz

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355> | fax: +48 22 207 24 09
  <+48%2022%20207%2024%2009>
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

  Załączniki

 • UM Wrocław WOK-IP.1431.34.2.2017 odpowiedź na wniosek przez Wrocław

  Odpowiedź przesłana pocztą przez UM Wrocław do biura SOWP, dostarczona
  8.05.2017 r. - zawartość przesłanej płyty CD można znaleźć tutaj:
  https://www.dyski.siecobywatelska.pl/s/VzrcWYI6adWyXwi
  <https://www.dyski.siecobywatelska.pl/s/VzrcWYI6adWyXwi>

 • Re: UM Wrocław WOK-IP.1431.34.2.2017 odpowiedź na wniosek przez Wrocław

  Pismo przewodnie do odpowiedzi przesłanej pocztą przez UM Wrocław do biura
  SOWP, dostarczonej 8.05.2017 r.

  Agnieszka Zdanowicz

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS: 0000181348
  tel: +48 22 844 73 55 <+48228447355> | fax: +48 22 207 24 09
  <+48%2022%20207%2024%2009>
  www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

  Załączniki

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Wrocław

  Return Receipt

  Your Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  document:

  was biana.smolarkiewicz@um.wroc.pl
  received
  by:

  at: 02/22/2017 07:28:37 AM

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Return Receipt

  Your Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  document:

  was biana.smolarkiewicz@um.wroc.pl
  received
  by:

  at: 02/22/2017 07:28:37 AM