'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez STARE KUROWO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@starekurowo.pl> o 2017-02-21 20:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2017-02-22 07:39

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez STARE KUROWO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <urzad@starekurowo.pl> o 2017-02-21 20:40

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  odbiorcy o 2017-02-22 08:16

 • Odpowiedź na wniosek z 21.02.2017r. przez STARE KUROWO

  Stowarzyszenie
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu

  Nasz znak: RO.1431.8.2017.MKon Stare Kurowo, dnia 02.03.2017r

  W odpowiedzi na wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej informuję o otrzymanych wnioskach o udzielenie informacji publicznej:
  1. W 2014 roku – 35 wniosków
  2. W 2015 roku – 39 wniosków
  3. W 2016 roku – 44 wnioski

  Jednocześnie przesyłam rejestry wniosków o udzielonej informacji publicznej za lata 2014-2016.

  Z poważaniem
  Marian Konkowski
  Sekretarz Gminy