'

Instytucja: ŻARY

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź przez ŻARY

  Witam w załączeniu przekazuję rejestr wniosków o udostepnienie informacji
  publicznej oraz odpowiedź.

  pozdrawiam

  Magdalena Witchen

  Inspektor

  e-mail: <mailto:magdalena.witchen@um.zary.pl> magdalena.witchen@um.zary.pl

  tel. 68 470 83 05

  cid:image006.gif@01D107E7.3985B9C0

  Logo: &Zdot;aryUrząd Miejski w Żarach

  pl. Rynek 1 - 5

  68 - 200 Żary

  Załączniki

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻARY

  Witam,

  Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zmianami) w odpowiedzi na Państwa wniosek zarejestrowany w dniu 22.02.2017r. dotyczący wniosków złożonych do tut. urzędu pragnę poinformować, iż przygotowanie odpowiedzi wymaga dokonania analizy dokumentów.
  W związku z powyższym zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępnienie informacji nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosków.

  Edyta Nawrot
  Inspektor
  Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji
  e-mail: edyta.nawrot@um.zary.pl
  tel. 68 470 83 05

  Urząd Miejski w Żarach
  pl. Rynek 1 – 5
  68 - 200 Żary

 • FW: odpowiedź na wniosek przez ŻARY

  Witam,

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

  Edyta Nawrot

  Inspektor

  Wydział Polityki Gospodarczej i Promocji

  e-mail: <mailto:edyta.nawrot@um.zary.pl> edyta.nawrot@um.zary.pl

  tel. 68 470 83 05

  Urząd Miejski w Żarach

  pl. Rynek 1 - 5

  68 - 200 Żary

  Załączniki