Instytucja: GUBIN

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedz na złoznoy wniosek o udostępnienie informacji publ. przez GUBIN

  Dzień dobry

  W odpowiedzi na złożony wniosek o udostepnienie informacji publicznej
  dotyczącej podania liczby wniosków pisemnych o
  informację publiczną podajemy następujące dane:

  Ad.1 W 2014r. Urząd otrzymał 265 wniosków o udzielenie informacji
  publicznej.

  Ad. 2 W 2015r. tych wniosków było 260

  Ad. 3 W 2016r. do Urzędu wpłynęło 198 wniosków o udostepnienie informacji
  publicznej.

  Ponadto w odniesieniu do punktów 4, 5, 6 informujemy, że nie prowadzimy
  wyodrębnionego rejestru wniosków o informację publiczną.

  Stąd udostepnienie danych zgodnie z wnioskiem wymaga podjęcia dodatkowych
  czynności polegających na wyodrębnieniu z dokumentacji źródłowej tylko
  wniosków o udzielenie informacji publicznej, ich zanonimizowaniu i
  sporządzeniu wielu kserokopii.

  Z tych względów w ciągu 14 dni prosimy o wykazanie istnienia szczególnie
  istotnego interesu publicznego poprzez uzasadnienie w jaki sposób
  Wnioskodawca zmierza wykorzystać uzyskane informacje dla poprawy
  funkcjonowania organów administracji publicznej.

  Pozdrawiam

  Wanda Łakoma - Sekretarz Gminy

  Sekretariat Gminy Gubin

  Urząd Gminy w Gubinie

  ul. Obrońców Pokoju 20

  66-620 Gubin

  tel. 68 359 16 40