Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BABIMOST

  Twoja wiadomość

  Do: babimost@babimost.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:41

  odczytano w dniu 2017-02-22 11:15.

 • Informacja publiczna przez BABIMOST

  Urząd Miejski w Babimoście informuje, że nie prowadzi rejestru/spisu
  wniosków o informację publiczną. Przychodzące wnioski o dostęp do informacji
  publicznej kierowane są bezpośrednio do pracowników merytorycznie
  zajmujących się wnioskowaną sprawą. Ponadto informuję, że w 2015 r. wpłynęło
  70 wniosków, natomiast w 2016 roku 81 wniosków, w przeważającej większości
  mailem, nielicznie pocztą tradycyjną, do protokołu brak.

  Panaś Sylwia

  Sekretarz Gminy

 • Informacja publiczna przez BABIMOST

  Urząd Miejski w Babimoście informuje, że nie prowadzi rejestru/spisu
  wniosków o informację publiczną. Przychodzące wnioski o dostęp do informacji
  publicznej kierowane są bezpośrednio do pracowników merytorycznie
  zajmujących się wnioskowaną sprawą. Ponadto informuję, że w 2015 r. wpłynęło
  wniosków, natomiast w 2016 roku wniosków, w przeważającej większości mailem,
  nielicznie pocztą tradycyjną, do protokołu brak.

  Panaś Sylwia

  Sekretarz Gminy