'

Treść

  • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

    Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

    1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
    2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
    3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
    4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
    5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
    6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

    Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

    W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
    Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

    W imieniu Stowarzyszenia,
    Katarzyna Batko-Tołuć
    Szymon Osowski
    - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji