Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez UNIEJÓW

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@uniejow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:41

  odczytano w dniu 2017-02-22 09:03.

 • wniosek przez UNIEJÓW

  Urząd Miasta w odpowiedzi na wniosek przekazuje, że w roku 2014 wpłynęło
  razem 220 wniosków, w roku 2015 - 310 wniosków natomiast w roku 2016 - 189
  szt.

  Z poważaniem

  Anna Wawrzyniak

  Podinspektor ds. kancelarii ogólnej

  Załączniki

 • zał. przez UNIEJÓW

  Bardzo przepraszam ale mam popsuty skan i tylko mogę skanować pojedynczo
  umknęła mi druga strona spisu spraw wniosku o informację publiczna za 2014r.

  A.Wawrzyniak

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UNIEJÓW

  Załączniki