Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez WARTKOWICE

  Twoja wiadomość

  Do: urzad@wartkowice.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:41

  odczytano w dniu 2017-02-22 10:04.

 • udzielenie informacji publicznej - Gmina Wartkowice przez WARTKOWICE

  Dzień dobry
  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
  dnia 22 lutego 2017 r. informuję, że:
  Ad. 1 w 2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło 10 wniosków
  Ad. 2 w 2015 r. do tut. Urzędu wpłynęło 7 wniosków
  Ad. 3 w 2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło 38 wniosków
  Ponadto w załączeniu przekazuję skany rejestrów w/w wniosków za lata
  2014-2016.

  Z poważaniem
  Emilia Antczak
  Inspektor ds. Organizacyjno-Społecznych
  Urząd Gminy Wartkowice
  43, 678-51-05 wew. 45

  Załączniki