Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez ZADZIM

  To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ug_zadzim@wp.pl z datą Wtorek, 21 lutego 2017 20:41.

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Środa, 22 lutego 2017 08:00

 • odpowiedź na wniosek przez ZADZIM

  W odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek informujemy :
  Do Urzędu Gminy w Zadzimiu wpłynęła następująca liczba wniosków pisemnych o udzielenie informacji publicznej :

  Rok 2014 - 3
  Rok 2015 - 26
  Rok 2016 - 30
  W załączeniu skan z rejestru otrzymanych wniosków.

  Z poważaniem
  Bożena Karasińska

  Załączniki

 • Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZADZIM

  W związku złożonym przez Państwa wnioskiem informuję, że jesteśmy w trakcie przygotowania odpowiedzi
  Pozdrawiam
  Bożena Karasińska

  Dnia Wtorek, 21 Lutego 2017 20:41 <sprawa-839@fedrowanie.siecobywatelska.pl> napisał(a)