'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GRYFÓW ŚLĄSKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gryfow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:28

  odczytano w dniu 2017-02-22 07:56.

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRYFÓW ŚLĄSKI

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gryfow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:21

  odczytano w dniu 2017-02-22 07:57.

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez GRYFÓW ŚLĄSKI

  Dzień dobry,

  odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 22
  lutego 2017r. uprzejmie informuję:

  ad 1) 28 wniosków

  ad 2) 23 wnioski

  ad 3) 61 wniosków

  ad 4) i ad 5) w latach 2014- 2015 nie prowadzono rejestru wniosków

  ad 6) w załączeniu przesyłam skany rejestru wniosków złożonych w 2016r.

  Z poważaniem

  Jerzy Andrzejczak

  Sekretarz Gryfowa Śląskiego

  Urząd Gminy i Miasta

  ul. Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski

  Telefon: (75) 78 13 552

  email: <mailto:sekretariat@gryfow.pl> sekretariat@gryfow.pl

  www: www.gryfow.pl

  nie drukowac

  Załączniki

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  Twoja wiadomość

  Do: sekretariat@gryfow.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:21

  odczytano w dniu 2017-02-22 07:57.