'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez GŁOWNO

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <sekretariat_um@glowno.pl> o 21.02.2017 20:42

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o22.02.2017 08:03

 • informacja publiczna przez GŁOWNO

  W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Małgorzata Domińczak
  Sekretariat

  Urząd Miejski w Głownie
  ul. Młynarska 15
  95-015 Głowno

  Załączniki

 • odpowiedź na informację publiczną przez GŁOWNO

  w załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  Dagmara Andrysiak
  Sekretariat

  Urząd Miejski w Głownie
  ul. Młynarska 15
  95-015 Głowno

  Załączniki