Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERNIEWICE

  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej udostępniam informacji:

  1. liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaka wpłynęła do urzędu w 2014r. - 45 wniosków
  2. liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaka wpłynęła do urzędu w 2015r. - 32 wnioski
  3. liczba wniosków pisemnych o informację publiczną jaka wpłynęła do urzędu w 2016r. - 24 wnioski

  W załączeniu scan ewidencji/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok, 2015 rok, 2016 rok.

  W dniu 2017-02-21 o 20:42, sprawa-905@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
  --
  Monika Socha
  Referent ds. administracyjnych
  Urząd Gminy w Czerniewicach

  Załączniki