Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) przez ROKICINY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@rokiciny.net.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Udostępnienie informacji publicznej przez ROKICINY

  Rokiciny, 6 marca 2017r.

  ROR.1431.11.2017
  Witam, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Gmina Rokiciny działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6
  września 2001r. o dostępie do informacji publicznej
  (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 t.j.) udziela Państwu następującej informacji:
  1. ilość wniosków o informację publiczną z 2014r. - 47
  2. ilość wniosków o informację publiczną z 2015r. - 54
  3. ilość wniosków o informację publiczną z 2016r. - 53.
  W załączeniu rejestr wniosków z 2014r., 2015r. oraz 2016r.
  Bożena Bykowska
  Sekretarz Gminy

  Załączniki