'

Instytucja: UJAZD

Monitoring: Samorządy o liczbę wniosków 2017

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez UJAZD

  Twoja wiadomość

  Do: sekretarz@ujazd.com.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:42

  odczytano w dniu 2017-02-22 17:42.

 • Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez UJAZD

  Nasz znak: ROA.1431.8.2017.ŻB

  Pani Katarzyna Batko-Tołuć

  Pan Szymon Osowski

  Sieć Obywatelska

  dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej

  Odpowiadając na wniosek z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia
  informacji publicznej informuję, że Urząd Gminy w Ujeździe w 2014 r.
  otrzymał 38 wniosków
  o udostepnienie informacji publicznej, w roku 2015 - 57 wniosków i w 2016
  roku - 57 wniosków.

  W załączeniu przekazuję ewidencje/rejestry wniosków o udostępnienie
  informacji publicznej z lat 2014, 2015 i 2016.

  WÓJT
  GMINY UJAZD

  (-) Artur Pawlak

  Żaneta Bykowska-Winkiel

  Referat Organizacyjno-Administracyjny

  Urząd Gminy w Ujeździe

  pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

  tel. 44 719-21-29 wew. 24

  Załączniki