Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzeniedoręczenia wiadomości (wyświetlono) - przez CZARNOŻYŁY

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@bip.czarnozyly.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Re: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez CZARNOŻYŁY

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd
  Gminy Czarnożyły udziela odpowiedzi na postawione pytania:
  ad.1 Urząd Gminy Czarnożyły w roku 2014 otrzymał 49 wniosków
  ad.2 Urząd Gminy Czarnożyły w roku 2015 otrzymał 53 wnioski
  ad.3 Urząd Gminy Czarnożyły w roku 2016 otrzymał 52 wnioski
  ad.1 W załączeniu skan rejestru wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej w 2014 r.
  ad.1 W załączeniu skan rejestru wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej w 2015 r.
  ad.1 W załączeniu skan rejestru wniosków o udostępnienie informacji
  publicznej w 2016 r.

  pozdrawiam Piotr Kędzia
  Urząd Gminy Czarnożyły
  tel. 43 841 68 05
  fax. 43 841 62 81
  mob. 693 638 568
  e-mail: ug@bip.czarnozyly.pl
  website: www.czarnozyly.pl

  W dniu 2017-02-21 20:42, sprawa-959@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

  Załączniki