'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej. przez ZIĘBICE

  Witam,

  na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z
  dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) informuję, że
  odpowiedź na Państwa wniosek zostanie udzielona w terminie do dnia 22
  kwietnia 2017 r. z powodu wzmożonej pracy.

  Z poważaniem,

  --
  Aneta Braszka
  Referent ds. Administracyjno-Organizacyjnych
  Urząd Miejski w Ziębicach
  ul. Przemysłowa 10
  57-220 Ziębice
  tel. 74 8163 846
  @: urzad@ziebice.pl

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych przez ZIĘBICE

  Witam,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
  informacji publicznej.

  Z poważaniem,

  --
  Aneta Braszka
  Referent ds. Administracyjno-Organizacyjnych
  Urząd Miejski w Ziębicach
  ul. Przemysłowa 10
  57-220 Ziębice
  tel. 74 8163 846
  @: urzad@ziebice.pl

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIĘBICE

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@ziebice.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez None

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@ziebice.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki