'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - OBI.1431.2.2017.7 przez LĄDEK-ZDRÓJ

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 21 lutego 2017 roku.

  Z poważaniem
  Alicja Piwowar
  Kierownik Wydziału Oświaty, Bezpieczeństwa i Informatyki
  p.o. Sekretarza Gminy Lądek-Zdrój
  Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
  Rynek 31
  57-540 Lądek-Zdrój
  Tel. 74 8117854, 731 971 605
  email : oswiata@ladek.pl
  sekretarz@ladek.pl

  Załączniki

 • Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - OBI.1431.1.2017.7 przez LĄDEK-ZDRÓJ

  Szanowni Państwo,
  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej z dnia 21 lutego 2017 roku.

  Z poważaniem
  Alicja Piwowar
  Kierownik Wydziału Oświaty, Bezpieczeństwa i Informatyki
  p.o. Sekretarza Gminy Lądek-Zdrój
  Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
  Rynek 31
  57-540 Lądek-Zdrój
  Tel. 74 8117854, 731 971 605
  email : oswiata@ladek.pl
  sekretarz@ladek.pl

  Załączniki