'

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji pu przez BOCHNIA

  Twoja wiadomość

  Do: umb@um.bochnia.pl
  Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wysłano: 2017-02-21 20:44

  odczytano w dniu 2017-02-22 07:30.

 • RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOCHNIA

  Urząd Miasta Bochnia uprzejmie informuje, iż Pani wniosek o informację publiczną
  z dnia 21 lutego 2017 roku został zarejestrowany na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta pod nr 3251/02/17.


  Dziadowiec Iwona
  Inspektor Wydziału Ogólnego i Spraw Obywatelskich
  Urząd Miasta Bochnia
  ul. Kazimierza Wielkiego 2
  32-700 Bochnia
  tel. (014) 61-49-107
  www.bochnia.pl
  umb@um.bochnia.pl

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOCHNIA

  Urząd Miasta Bochnia przekazuje w załączeniu odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej e-mail z 21.02.2017 r. w sprawie liczby
  wniosków o informację publiczną w latach 2014-2016.

  Z poważaniem
  Anna Bielecka
  Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich UMB

  Załączniki