'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez adobrawy

  Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

  1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
  2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
  3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
  4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
  5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok.
  6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok.

  Jeżeli ewidencja/rejestr/spis prowadzona jest w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienia w postaci pliku w formacie dokumentu tekstowego lub arkusza kalkulacyjnego. Jeżeli ewidencja/rejestr nie jest prowadzony w formie elektronicznej, wnosimy o udostępnienie informacji w postaci skanu.

  W każdym wypadku wnosimy o dokonaniem niezbędnych wyłączeń dotyczących ochrony prywatności wnioskujących osób.
  Na podstawie art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej wnosimy o udostępnienia informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  W imieniu Stowarzyszenia,
  Katarzyna Batko-Tołuć
  Szymon Osowski
  - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • udostępnienie informacji publicznej przez DĘBNO

  W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przesyłamy rejestry
  wniosków o informację publiczną z lat : 2014 (27 poz.), 2015 (36 poz.), 2016
  (25 poz.) .

  Urząd nie gromadzi informacji nt. formy w jakiej wniosek o informację
  publiczną został złożony.

  Zofia Gajowniczek

  Kierownik

  Wydziału Administracyjno-Prawnego

  t. (+48) 95 769 13 42

  f. +(48) 95 760 20 30

  z.gajowniczek@debno.pl

  Urząd Miejski w Dębnie

  ul. J. Piłsudskiego 5

  74-400 Dębno

  <http://www.debno.pl/> www.debno.pl

  ZUH-2K-RGB

  Dołącz do nas na <https://www.facebook.com/debno.gmina?ref=ts&fref=ts>
  facebooku!

  Załączniki